Bettyholm – Carlsfors

På 1850-talet uppfördes Bettyholms spinneri på tomten Kvarnfallet 31 i Mölndals kvarnby. Efter några år utökades verksamheten med blekeri och väveri. Antalet anställda uppgick på 1850-talet till cirka 80. Fram till 1868 ägdes firman av Charles G. Lindberg som gick i konkurs varvid verksamheten togs över Läs mer …

Göteborgs största rederier åren 1837-1852

Under denna tid var segelfartygsrederier fortfarande helt dominerande i Sverige och Göteborg. I början av denna period är D. Carnegie & Co det störst rederiet men under tiden gångs minskar företaget betydelse och istället växte Jam. Dickson & Co, J.G. Grönvall & Co, C.G. Lindberg, Läs mer …

Charles Gustav Lindberg

Charles Gustav Lindberg (1798-1878), redare och grosshandlare, var gift med Minona Gudiva Hjorth. De fick bland annat sonen Charles Felix Lindberg. Charles Gustav Lindberg drev skeppsrederi och handel med kolonialvaror och stenkol och han var den förste som i slutet av 1800-talet bebyggde västra sidan av Läs mer …

Lindbergska huset

Uppfördes av Charles Gustav Lindberg, en av Göteborgs storredare på 1800-talet, som kontors- och bostadshus. Uppfördes 1861-65 och var ett av de första stenhusen som byggdes vid det nuvarande Järntorget. Arkitekt var August Krüger. Senare blev byggnaden kontor för Wilson & Co, därefter för bland Läs mer …

Andersson & Lindberg

Handelsföretag och rederi som grundades 1876 av kusinerna A.O. Andersson och Charles Felix Lindberg (1840-1909). Det var ett av Göteborgs stora exportföretag för pitprops (gruvstolpar) vid sidan av Justus A. Wallers Trävaru AB i Göteborg. På 1890-talet anlade företaget en ångsåg i Göteborg och exporterade Läs mer …