I. Lilljequist & Son

Skeppshandelsfirma (skeppsfourneringsfirma), dvs en firma som levererade förnödenheter av olika slag till skepps som först låg i Majorna och sedan i Göteborg. Grundad av Isaac Lilljequist (1789-1852), sannolikt omkring 1815. Med tiden kom firman också att bli en större rederifirma och mellan början av 1840-tqlet och början Läs mer …

Herrarna Lilljequist

VID STIGBERGS TRAPPOR, till höger från Stigbergsgatan räknat, ligger ett större stenhus, vilket på sin tid räknades som det största i Majorna, näst efter Sjögrenska. På 1860- och 70-talen hörde till detsamma en vidsträckt gårdsplan och en trädgård, vilken begränsades av Kjällmansgatan. Båda upptagas nu av vanliga landshövdinghus. Denna Läs mer …