Herrarna Lilljequist

VID STIGBERGS TRAPPOR, till höger från Stigbergsgatan räknat, ligger ett större stenhus, vilket på sin tid räknades som det största i Majorna, näst efter Sjögrenska. På 1860- och 70-talen hörde till detsamma en vidsträckt gårdsplan och en trädgård, vilken begränsades av Kjällmansgatan. Båda upptagas nu av vanliga landshövdinghus. Denna Läs mer …