Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Isaac Lilljequist

Isaac Lilljequist föddes den 21 mars 1789 i Nagu, Finland. Flyttade 1806 eller 1809 till Göteborg. Dog där den 11 augusti 1852.

Den 19 mars 1813  gifte han sig med med Petronella Pettersson, då 19 år gammal, dotter till tunnbindaren Christian Pettersson. De fick sammanlagt minst 10 barn varav i alla fall fem överlevde till vuxen ålder:

  • Henrietta Christina Lilljequist, född 23 december 1813, och död i cancer den 19 september 1851.
  • Isaac Wilhelm Lilljequist, född den 17 september 1817, och pappans partner i familjeföretaget från 1839.
  • Elvira Emilia Lilljequist, född den 15 november 1821 och död i Göteborg den 3 januari 1903.
  • Alida Josefina Lilljequist, född den 16 augusti 1825. Gifte sig den 15 april 1855, alltså vid 30 års ålder, med kommendörkaptenen och karantänschefen på Känsö, RSO, Napoleon Åhmansson. Hon avled den 14 februari 1908, 83 år gammal.
  • Axel Lilliequist föddes den 17 oktober 1836 och inträdde 1858, 22 år gamml, i familjefirman I. Lilljequist & son.

Studerade i Göteborg och blev utbildad till sjöbefäl, kapten. Han var befälhavare på flera fartyg såsom galeasen ”Andrietta” och briggarna ”Skönheten”, ”Concordia”, Nöijet”, och skeppet (dvs fullriggaren) ”Hoppet”.

Därefter startade en skeppsfourneringsfirma, sannolikt omkring 1815, med lokaler invid Gamla Varvet i Majorna. 1839 inträdde sonen Isaac Wilhelm Lilljequist i firman som då fick namnet I. Lilljequist & Son (i många publikationer och på oliak sajter står det ofta felaktigt J. Lilljequist & Son. Senare flyttade firman sitt kontor från Majorna till Skeppsbron 1 i centrala Göteborg.

Han blev borgare i Göteborg 1813, var medlem av styrelsen för Göteborgs Sjöassuransförening och en av grundarna av Sjömannasällskapet.

Advertisements

3 Responses to Isaac Lilljequist

  1. […] Wilhelm Lilljequist föddes 1817 i Majorna och dog den 30 april 1877 på samma ort. Son till Isaac Lilljequist och Petronella […]

  2. […] var en svensk handelsman och riksdagsman. Axel Lilljequist var son till skeppsfournerare Isaac Lilljequist och Petronella Pettersson. Han gifte sig den 15 november 1861 i Göteborg med Kristina Elvira […]

  3. […] av olika slag till skepps som först låg i Majorna och sedan i Göteborg. Grundad av Isaac Lilljequist (1789-1852), sannolikt omkring 1815. Med tiden kom firman också att bli en större rederifirma och […]

Kommentera