Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Isaac Wilhelm Lilljequist

Isaac Wilhelm Lilljequist föddes 1817 i Majorna och dog den 30 april 1877 på samma ort. Son till Isaac Lilljequist och Petronella Pettersson.

Han gifte sig vid 21 års ålder, den 26 december 1838 med Emerentia Catharina Wennerberg, från Halmstad, född 1801. Emerentia Catharina Wennerberg avled bara 8 månader senare den 19 augusti 1839. Det betyder väl troligen att hon dog i barnsäng eller på grund av någon problematik kring en graviditet.

Tre år senare, 1842, gifte han om sig med Janna Jedeur, som var 19 år. Hon var dotter till överfältläkaren Johan Niclas Jedeur och hans hustru Johanna Catharina Esselius. De två fick två barn, Janna Emerentia Nicolina (Emma) Lilljequist (1843-92), gift med sjökapten Johan Lange (död 1915), och Albin Lilljequist (1845-1889).

Inträdde som partner i familjeföretaget redan 1839, när han bara var 22 år. Firmans namn ändrades då till I. Lilljequist & Son. År 1852 dog fadern och fram till 1858 var han ensam ägare av företaget. Sistnämnda år inträdde hans bror Axel Lilljequist (han tycks ha stavat namnet Liljeqvist) som delägare.

Han var också ledamot av Carl Johans församlings kommunalfullmäktige, dess kyrkoråd, dess skolstyrelse, och ledamot i styrelsen för Majornas Pantbank. När Majorna införlivades med Göteborg blev han medlem av Borgerskapets äldste, ledamot av stadsfullmäktige 1868-1874, av Drätselkammaren 1868-1877, ledamot i styrelsen för Robert Dicksons stiftelse 1873-77, Allmänna folkskolestyrelsen, Brandstodskommittén, Sjömannasällskapet.

Advertisements

One Response to Isaac Wilhelm Lilljequist

  1. […] Isaac Wilhelm Lilljequist, född den 17 september 1817, och pappans partner i familjeföretaget från 1839. […]

Kommentera