Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Svenska Lloyd

Del 7 av 25 i serien Rederier
Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd fram till 1916.

Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1868 i Göteborg. Året därpå fick rederiet sitt första fartyg, S/S Sverige, ett nybygge från Keillers i Göteborg. Detta fartyg förliste redan samma år, varpå bolaget upplöstes.

Ett nytt bolag med namnet Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades strax efter att det första bolaget upplösts. Detta nya bolag hade större framgång och redan 1873 startade man linjetrafik mellan Norge och England.

Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. Svenska Lloyd började köpa upp konkurrerande rederier. Ångfartygs AB Göteborg-Manchester inköptes 1915, detta bolag fanns dock kvar som ett dotterbolag ytterligare några år.

Svenska Lloyds lastfartyg fick tidigt sitt linjenät huvudsakligen på kontinenten, England och Medelhavet. Detta linjenät behöll rederiet ända till slutet. Vid sidan om lastfartygen har Lloyd också drivit några mindre tankfartyg för transport av vin. Dessutom har bolaget gjort kortare inhopp med ett antal oljetankers.

1916 köpte Lloyd upp Ångfartygs AB Thule, Göteborg. Detta bolag var från starten 1870 inriktat på passagerartrafik till England. Atlantångarna till USA utgick från England och Thule såg möjligheten att skeppa emigranterna den första etappen från Sverige. I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av -60-talet när TOR Line startar sin färjetrafik till England.

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd efter 1916.

Uppköpet av Thule innebar dessutom att Lloyd ändrade sitt skorstensmärke till Thulebolagets. Rederiflaggan med malteserkorset behöll man.

Vid mitten av -60-talet beställde Lloyd nya moderna passagerarfärjor för sin Englandstrafik. Det började bli dags att ersätta trotjänarna Suecia och Britannia som ångat på över Nordsjön sedan 1929. Nybeställningen av färjor ledde till ett samarbete med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod åter Lloyd ensamma för Englandstrafiken.

Som nämnts tidigare hade Lloyd fått konkurrens på linjen av Tor Line som också har moderna färjor på linjen. Det skulle visa sig att det blev Tor Line som gick segrande ur denna strid.

Utöver denna passagerartrafik startade man i slutet av -60-talet en linje mellan Southampton och Bilbao, samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd.

1972 hade Broströms blivit majoritetsägare av Svenska Lloyd. Det blev nu uppenbart att Lloyds verksamhet drogs med stora förluster och en omstrukturering av bolaget var nödvändig. Den sista Englandsfärjan togs ur trafik för försäljning 1977 och samma år försvann också namnet Svenska Lloyd som rederirörelse. Kvarvarande fartyg förs över till Broströms och fick detta bolags skorstensmärke.

Källor:
Båtologen nr 4 1994 t.o.mnr 1 1997, historik över SVENSKA LLOYD av Tomas Johannesson.
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

Serienavigation<< TOR LineBratt/Götha >>
Advertisements

8 Responses to Svenska Lloyd

  1. […] 1863 till Sjöförsäkrings AB Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1870 samt 1872 till Sjöförsäkrings AB Ocean och Sveriges ångfartygs […]

  2. […] ytterligare några investerare. Styrelsen utgjordes från 1916 av Knut J:son Mark, Ernst Krüger (Sv. Lloyd), Gunnar Carlsson (Transatlantic), Herbert Metcalfe och Dan […]

  3. […] Werner Lundqvist studerade på Göteborgs handelsinstitut och arbetade därefter på kontor i Hamburg och sedan på ett rederikontor i Göteborg. 1898 grundade han sitt eget rederi, som 1917 gick upp i Svenska Lloyd. […]

  4. […] i Skandinaviska Kredit AB, Brand- och Livförsäkrings AB Svea, Sjöförsäkrings AB Gauthiod, Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborgs Sparbank, Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB, Trävaru AB Dalarne och Göteborgs […]

Kommentera