Björck & Engström

Rederiföretag som sannolikt grundades 1852 av Carl Edvard Björck och C.D. Engström, född i Västervik. Övertog bland annat fartyg som C.D. Engström tidigare varit huvudredare för.

Företaget ägde flera segelfartyg under sin existens och var oftast huvudredare. Företagets mest kända skepp var sannolikt briggen Galathea som byggdes 1856 på Gamla varvet i Göteborg. Galathea var berömt för sina snabba färder till Medelhavet och sades vara det enda segelfartyg som kryssat sig ut genom Gibraltar sund. Fartyget förväxlas ofta med en senare Galathea byggd 1878 på samma varv,

1871 ägde företaget skeppet Albert Wilhelm, briggen Fride, briggen Mathilda och skonerten Fidele.

Delägare i skeppet Albert Wilhelm, en tremastad fullriggare, var förutom Björck & Engström också sjökapten P. A. Hellberg i Oskarshamn, grosshandlaren C. D. Lundström, stadsmäklaren G .L. Bergman och handelsbokhållaren J. A. Henning. De senare var samtliga hemmahörande i Göteborg.

Bolaget Björck & Engström ska ha gått i konkurs år 1892.

Segelfartyg för vilka företaget var huvudredare

Albert Wilhelm

Albert Wilhelm

  • Albert Wilhelm, skepp (tremastad fullriggare) på 221,5 nyläster, från 1878 på 690 ton. Byggt på Södra varvet i Oskarshamn 1867. Förliste natten mellan den 26 och 27 januari 1883 vid Norska sydkusten på resa från Göteborg till medelhavshamnen Port Vendres i Frankrike med en last av trävaror och järn. Befälhavare P.A. Hellberg, P.L. Rundberg och Carl Wounsch.
  • Constantia, skepp på 225 läster. Ägt 1864 och ägt 1866. Sannolikt avyttrat 1867. Befälhavare P.A. Hellberg och B.A. Rooth.
  • Fidele, skonert på 67 läster. Byggd i Västervik 1850 för C.D. Engström som troligen år 1855 överlät fartyget på firman Björck & Engström i vilken han var delägare. Sålde någon gång i början på 1870-talet för 1873 är G.A. Hafström i Göteborg huvudägare. Ytterligare något senare, 1877 tillhörde fartyget AB Viking som ägdes av J.J. Ekman (Ekman & Co). Befälhavare A. Westerberg, B.A. Rooth och N. Svensson.
  • Fride, brigg på 144 läster. Byggd 1858 på Wifstavarf. Sannolikt inskaffad 1867 och fortfarande i företagets ägo 1885. Befälhavare C. Wounsch, J.S. Westerberg, A. Westerberg, O. Westerberg och J.O. Westerberg (de två sista kanske är samma person).
  • Galathea, brigg på 83 läster. Byggd 1856 på Gamla Varvet. Avyttrad, förlist eller upphuggen, sannolikt år 1874, dock senast 1876. Befälhavare. A. Westerberg.
  • Mathilda, jakt på 33 läster. Ägd 1852 och 1854. Befälhavare A. Westerberg.
  • Mathilda, brigg på 122 läster. Byggd 1855 i Uddevalla. Ägd fram till 1869 men såld nåt eller några år därefter, senast 1872. Befälhavare P.A. Hellberg, B.A. Rooth, C. Wounsch och J.O. Westerberg.