TOR Line

TOR LineTOR Line startade sin verksamhet 1966 då de första fartyget M/S Tor Anglia levererades. Bakom rederiet stod Rederi AB Rex samt Transoil. Det var dessa rederier som lånade sina initialer till det nya rederiet. T:et från Transoil och R:et från Rex gav namnet TOR. När rederiets planer utvidgades från enbart Englandstrafik till trafik även på Holland kom Bratt-Götha samt holländska KNSM med i verksamheten.

Denna konstellation hade för avsikt att utmana Svenska Lloyd på passagerartrafiken till England, men snart satsade man även på lasttrafiken genom att skaffa moderna ro/ro färjor. Tor Line blev 1967 en del av Salénkoncernen då Saléns köpte upp Rexbolagen.

Även Svenska Lloyd stod vid denna tid i begrepp att förnya sitt tonnage på Englandslinjen och införa modern lasthantering. Tillsammans med Stockholms Red AB Svea samt Engelska Ellerman Wilson Line bildade man England-Sverige Linien, ESL.

Tor Line fick en avsevärd konkurrensnackdel gentemot ESL då Tors passagerarterminal placerades långt ut i Skandiahamnen. Svårt att hitta till bland oljecisterner och containers. Denna placering av passagerarterminalen behöll man i över 35 år.(Först 2001 bygger man en ny terminal i Göteborgs innerhamn.) Trots detta visade det sig att TOR Line skulle bli den starkaste parten av dessa två och ESL nöttes sakta ner. Först lämnade Svea och sedan Wilsons ESL, Lloyd stod ensamma kvar. 1977 kastade även Lloyd in handduken. Tor Line var nu ensam herre på Nordsjöns passagerartrafik.

Detta räckte dock inte för att säkerställa Tor Lines framtid. Flera försök gjordes för att få bättre ekonomi i verksamheten. Ett samarbete med det likaledes svårt pressade rederiet Göteborg Fredrikshavns Linjen (Sessan) inleddes 1980. När Sessan blev en del av Stena i början av 1981 sprack samarbetet med Tor Line. Med detta var också ägarnas tålamod med rederiets allt större förluster slut. Tor Line såldes 1981 till danska DFDS som fortsatte att driva rederiet med samma fartyg på samma linjer, men under dansk flagg.

Passagerarfärjorna marknadsförs efter 1991 under namnet Scandinavian Seaways och gick kvar på samma linje. Efter att tax-free lagstiftningen ändrats inom EU sökte rederiet kringgå detta genom att angöra Norska Kristiansand. Denna verksamhet pågick fram till 2006 då passagerarverksamheten helt avvecklades. En epok i svensk sjöfartshistoria med reguljär passagerarbåts förbindelse mellan Göteborg och England var till ända. Lastfärjorna gick fortfarande kvar under namnet DFDS Tor line, till stor del under svensk flagg.

2010 går DFDS Tor Line helt upp i DFDS Seaways som nu är det nya namnet för färjetrafiken. Med denna förändring lämnar också allt fler av fartygen den svenska flaggan till förmån för den danska.

MS Tor Anglia

MS Tor Anglia, byggd 1966

6 svar på ”TOR Line”

  1. Trevligt att se detta, lite nostalgi för mig, jag jobbade som Herrfrisör där 1967, det va så trevligt med all personal där, min Pappa va sjöingenjör på Transoilrederierna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.