Finn G Mellin Shipping

Finn Gilbert Mellin föddes 1914 och praktiserade som ung i olika skeppsmäklerier i Göteborg och London under 1940-talet. Han var en tid anställd i Svenska Amerika Linjen såväl som i Moore McCormack. I mitten av 50-talet var Finn G Mellin direktör för Charles Thorburn Göteborg AB, som då var nystartat.

1956 startades skeppsmäklerifirman AB Finn G Mellin. Som bärande agentur i företaget fanns Rederi AB Rex. Rex var ett Stockholmsbaserat rederi som ägdes av bröderna Källström med trafik över Nordatlanten till USA. I denna trafik ingick ett kontrakt med Volvo om transport av deras bilar. 1965 köpte Rederi AB Rex upp resterna av Thordén-rederierna i Uddevalla. Thordén representerades av Charles Thorburn. Ett nytt agenturbolag sattes då upp med Finn G Mellin och Charles Thorburn AB som ägare. Företaget fick namnet Förenade Linjeagentur AB. Samägandet varade i ett år. I februari 1967 köptes Rex-Thordén Lines upp av Salénrederierna, Stockholm.

1967 gick Volvokontraktet över till det nybildade Atlantic Container Line (ACL). Tillsammans med Transoil hade Rederi AB Rex också bildat företaget Tor Line vid mitten av 1960-talet, som startade ro/ro trafik över Nordsjön till Storbritannien och Benelux. Rederi AB Rex var när Saléns köpte bolaget ägare av göteborgsrederierna Transoil, Bratt-Götha ocht Tor Line.

I början av 1960-talet drev Finn G Mellin två egna fartyg i nord och östersjö fart, M/S Valö och M/S Telfa. Volvokarosser till Gent och färdiga Saabbilar till England var vanligt förekommande last.

I mitten av 1960-talet sökte Finn G Mellin kontakt med en redare som är villig att satsa på bilsjöfart. Han fick kontakt med norska Ugland-rederiet som tog hand om exporten av Saab-bilar som till en början skedde från Uddevalla hamn. Samrabetet mellan Frans G Mellin som skeppsmäklare och Ugland som rederi kom att fortsätta in på 2000-talet.

Andra agenturer av betydelse i Finn G Mellin AB var Manchester Liners med trafik till USA och Canada, New England Express Lagotainer med trafik till Portugal och Seaway Car Transporters, som ingick i Ocean Steam Ship Group tillsammans med brittiska Elder Dempster och Blue Funnel Line. Seaway Ferries, som linjen också kallades, varr en tidig Ro/Ro linje över Nordsjön med anlöp på Göteborg, Leith och Felixstowe. I slutet av 1972 lades Seaway ner.

År 1972 fick Gert Berndtsson som tidigare arbetat i företaget återigen anställning i företaget. Företaget hade hamnat i en kris på grund av nedläggningen av Seaway Ferries. Gert Berndtsson och Staffan Wennerby som länga arbetat i företaget erbjöds därför möjlighet att gå in som delägare i nystartade Mellin Shipping Co AB med Finn G Mellin som tredjedels ägare. 1978 ändrades firmanamnet till Melship när Finn G Mellin sålde sin tredjedel till Gert Berndtsson och Staffan Wennerby. 1979 dog Finn G Melin och företaget togs över av sonen Gilbert Mellin.

Finn G Mellins bilagenturer med Ugland undantogs från uppgörelsen med Mellin Shipping och drevs vidare i Finn G Mellin AB som ändrade namn till Finn G Mellin Shipping AB 1984. Företaget har då agenturerna för Höegh-Ugland Autoliners A/S (HUAL), Ugland Car Carriers, Nissan Motor Car Carriers samt Euro Marie Carrier.

I slutet av 1990-talet fick shipping och mäkleriverksamheten på grund av hård konkurrens problem och  år 2002 såldes Finn G Mellin Shipping AB till Scandinavian Shipping AB, som ägdes av Björk Eklund gruppen.

Företaget började också tidigt att diversifiera verksamheten och 1955 startadess Göteborgs Truckservice när gaffeltrucken introducerades i hamnen. 3 st. gaffeltruckar beställdes för att köra för de fartyg Finn G Mellin var mäklare för. 1963 startades också Lundby Skeppsservice med huvudverksamhet att ge service åt de egna fartygen M/S Valö och M/S Telfa. Företaget kom senare att utvecklas till en så kallad gråfirma, dvs ett bemanningsföretag som sålde tjänster till och hyrde ut personal till varv, hamnar och rederier. Lundby Containerservice som startades 1966 utvecklades ur Lundby Skeppsservice.

Gilbert Mellin har vidareutvecklat verksamheten i Göteborgs Truckservice GTS AB och Lundby Containerservice LCS AB som driver en containerdepå i Arendal nära Älvsborgs och Skandiahamnarna samt fastighetsbolaget Palmung Mellin AB.

Idag leds företagskoncernen som förutom Lundby Containerservice LCS AB också består av Göteborgs Truckservice GTS AB, Finn G Melin Arendal AB och moderbolaget Finn G Melin AB av Gilbert Mellins son John Mellin som är VD i moderbolaget. Både far och son sitter i styrelsen för Lundby Containerservice LCS AB. Det gör de tillsammans med en tidigare hamnchef, Erik Nilsson. VD i LCS är Oskar Skogsén. Lundby Skeppsservice som företag existerar inte idag.

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.