Atlantic Container Line

Atlantic Container Line startade sin trafik 1967.

Olof Wallenius hade 1964 beställt ett fartyg av helt ny typ på tyskt varv. Denna nya fartygstyp visade sig mycket lämplig för containertrafik. Olof Wallenius tog nu kontakt med några av de rederier som bedrev trafik på nordatlanten, och föreslog ett samarbete. Samarbetet kom till stånd och från starten var de ingående rederierna Walleniusrederierna, Holland Amerika Linjen samt Svenska Amerika Linjen och Transatlantic. Innan verksamheten startat hade även Engelska Cunard Line och franska Compagnie Generale Transatlantique blivit medlemmar i rederiet.

Rederierna ägde 20% var, utom SAL och TRANS som delade på en andel. Varje ägardel bidrog med 2 fartyg var, av den helt nya typ som utvecklats för rederiets trafik.

1990 blev Transatlantic ensamägare av ACL genom att Transatlantics ägare Bilspedition övertog aktiemajoriteten i ACL. Denna ägarkonstruktion blev kortlivad. Redan 1994 sålde Bilspedition och ACL blev nu ett helt självständigt bolag, noterat på Oslobörsen. Sista delen av det ursprungliga, så framgångsrika, rederisamarbetet avslutades 1996, då ACL köpte M/S Atlantic Cartier från franska Transatlantique.

2001 blev den italienska rederigruppen Grimaldi ägare till ACL. Flertalet av ACLs fartyg förblir under svensk flagg och 2003 förs även de två fartyg som tidigare haft utländsk flagg in i det svenska registret.