Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

7 Responses to Bratt/Götha

  1. […] 1946 köptes varvet av Adolf Bratt & Co. Efter att koncernen hamnat i ekonomiska svårigheter i slutet av 1950-talet, köptes Bratt & […]

  2. […] bildads Förnyade Ångfartygs AB Götha med Jonsson, Sternhagen & Co samt Aug. Carlson & Co som huvudintressenter. Styrelsen […]

  3. […] Delägare i Jonsson, Sternhagen & Co från 1902. Verkst. dir. och styrelseordförande Förnyade Ångfartygs AB Götha […]

Kommentera