Axel Ågren

Axel Hugo Ågren, född 28 augusti 1855 i Åmål, död 23 juni 1945 i Göteborg, var en svensk företagsledare och donator. Han var son till hantverkaren Anders Ågren och Maria Elisabeth Ågren, född Bolander. Han gifte sig 1892 med Louise Schmidt (1867-1940), dotter till köpman Gustav Schmidt och Doris Schmidt, född Ahlmann. De hade bland annat barnen Karin Ågren (gift med Ragnar Schéle), Erik G Ågren (1893-?) och P Gustaf Ågren (1898-1981)

Axel Ågren gjorde kontorspraktik i Karlstad 1873-83, i Göteborg 1883-86, bedrev språkstudier i Hamburg och London 1886-87, grundade tillsammans med James Carnegie Wemyss firman Ågren & Wemyss 1887 samt var därefter ensam innehavare under firmanamn Axel H. Ågren 1894. Han var styrelseledamot och kassaförvaltare i Göteborgs barnsjukhus tills den nya styrelse- och förvaltningsreformen trädde i kraft, styrelseledamot och kassaförvaltare i Göteborgs arbetareinstitut, styrelseledamot i Skandinaviska Kredit AB, Brand- och Livförsäkrings AB Svea, Sjöförsäkrings AB Gauthiod, Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborgs Sparbank, Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB, Trävaru AB Dalarne och Göteborgs Sand AB.

Donerade medel för starten av Ågrenska konvalescenthemmet på Lilla Amundön som han dessförinnan köpt år 1911. Denna fond har namnet Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond. Han donerade också medel till Stiftelsen Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön.