Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Axel Ågren

Axel Hugo Ågren, född 28 augusti 1855 i Åmål, död 23 juni 1945 i Göteborg, var en svensk företagsledare och donator. Han var son till hantverkaren Anders Ågren och Maria Elisabeth Ågren, född Bolander. Han gifte sig 1892 med Louise Schmidt (1867-1940), dotter till köpman Gustav Schmidt och Doris Schmidt, född Ahlmann. De hade bland annat barnen Karin Ågren (gift med Ragnar Schéle), Kerstin Ågren (gift Granberg), Erik G Ågren (1893-?) och P Gustaf Ågren (1898-1981)

Axel Ågren gjorde kontorspraktik i Karlstad 1873-83, i Göteborg 1883-86, bedrev språkstudier i Hamburg och London 1886-87, grundade tillsammans med James Carnegie Wemyss firman Ågren & Wemyss 1887 samt var därefter ensam innehavare under firmanamn Axel H. Ågren 1894. Han var styrelseledamot och kassaförvaltare i Göteborgs barnsjukhus tills den nya styrelse- och förvaltningsreformen trädde i kraft, styrelseledamot och kassaförvaltare i Göteborgs arbetareinstitut, styrelseledamot i Skandinaviska Kredit AB, Brand- och Livförsäkrings AB Svea, Sjöförsäkrings AB Gauthiod, Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborgs Sparbank, Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB, Trävaru AB Dalarne och Göteborgs Sand AB.

Donerade medel för starten av Ågrenska konvalescenthemmet på Lilla Amundön som han dessförinnan köpt år 1911. Denna fond har namnet Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond. Han donerade också medel till Stiftelsen Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön.

Advertisements

5 Responses to Axel Ågren

  1. […] som grundades av grosshandlare Axel Ågren och hans fru Louise, född Schmidt. Målet var att grunda ett konvalescenthem för svårt sjuka och […]

  2. […] en direktör och kapten från Göteborg Han föddes 20/6/1898 i Göteborg som son till Axel Hugo Ågren och Louise Schmidt. Han dog 1981. Gift 1928 med Märtha Winqwist. De fick barnen Louise Ågren […]

  3. […] Axel H. Ågren och James Carnegie Wemyss som Ågren & Wemyss år 1887.  Från och med 1895 var Axel H. Ågren ensamägare och firman bar därefter hans […]

  4. […] var en ingenjör och direktör från Göteborg. Han föddes 24/6/1893 i Göteborg som son till Axel H. Ågren och Louise Schmidt. Gifte sig 1922 med Jane Lisbeth Detthow. De fick dottern Berit Ågren (född […]

  5. […] grundad av Axel H. Ågren. Syftet är ganska uppenbart, men enligt intentionerna ska bara räntan […]

Kommentera