Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Axel H. Ågren

Handelshus, grossistfirma och speditionsfirma grundad av Axel H. Ågren och James Carnegie Wemyss som Ågren & Wemyss år 1887.  Från och med 1895 var Axel H. Ågren ensamägare och firman bar därefter hans namn.

Från början var det en importfirma för kemikalier till massa- och pappersindustrin men snarat ombesörjde forman också exporten för flera pappers- och pappersmasseföretag. Från slutet på 1800-talet var företaget den största exportören av pappersmassa och en av de största vad det gäller export av papper.

1932 ombildades företaget till Axel H. Ågren AB och Gustaf Ågren, son till Axel H. Ågren blev två år senare VD.

1962 fusionerades firman med Ahlsell & Rylander varvid det nya företaget fick namnet Ahlsell & Ågren AB. Fokus var import av byggmaterial men även järn och stålhandel. I slutet av 1970-talet avvecklades handeln med stål och järn och företaget blev framförallt en rörgrossist.

Ättlingar till Axel H. Ågren med efternamn som Ågren, Schéle, Hammer, Granberg, Storckenfeldt med mera var fortfarande stora aktieägare år 1972 men 1976 hade de flesta sålt sina aktier i Ahlsell & Ågren. Vid den tiden var skånska byggmaterialintressen huvudägare i bolaget. År 1977 blev namnet Ahlsell AB vilket företaget fortfarande heter. Huvudägare är riskkapitalbolaget CVC Capital Partners.

Advertisements

2 Responses to Axel H. Ågren

  1. […] Fänrik vid Göta artilleriregemente 1920, löjtnant 1924 och kapten i reserven 1o35. Anställd i Axel H. Ågren AB från 1931, direktör från 1934. Styrelseledamot i Göteborgs Sand AB, Göteborgs Sparbank och i […]

  2. […] 1887  grundade James Carnegie Wemyss firman Ågren & Wemyss tillsammans med Axel H. Ågren. Han lämnade firman 1894 och Axel H. Ågren blev ensamägare av […]

Kommentera