Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön

Stiftelse grundad av Axel H. Ågren. Syftet är ganska uppenbart, men enligt intentionerna ska bara räntan användas:

Kapitalet får icke användas, endast räntan, enligt den föreskrift, som senare kommer att av Axel H. Ågren givas. (Någon dylik föreskrift har icke senare enligt vad känt är av Ågren lämnats). Enligt sjukhusdirektören i Göteborg benämnes fonden ”Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön”.

Stiftelsen sköts av Ågrenska AB och hade ett kapital på 1,9 miljoner SEK vid utgången av 2015.

Advertisements

Kommentera