Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Axel Appelberg

Axel Waldemar Appelberg föddes 1833-12-29 i Nya Varvet och dog 1911-03-27. Han var son till premiärlöjtnant  Gustaf Emanuel Appelberg och Sofia Eufrosyne Nordberg. Gift med Sofia Amalia Sandberg från 1865-06-25. Hon föddes i Nya Varvet 1837-09-04 och dog 1918-07-22 i Göteborg. De hade 4 barn, Gustaf Appelberg (1871-?), Carl Wilhelm Appelberg (1873-1956), Tyra Ingeborg Appelberg (1876-1962) och Axel Osvald Appelberg (1878-1957).

Efter studier vid Göteborgs gymnasium och praktik till sjöss tog han sjökaptenexamen år 1855.  arbetade som kapen 1855-72. Var en av de som grundade Ångfartygs AB Svenska Lloyd och styrelsemedlem i Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd 1874-1900. Var besiktningsman för Sveriges Ångfartygs Assuransförening 1872-76 och därefter VD och styrelsemedlem i  1876-1908. Var också styrelsemedlem i Göteborgs och Bohus Läns Sparbank 1897-1904.

Styrelsemedlem i Nautiska Föreningen, Göteborgs Fartygsbefälhavareförening, Sjömannasällskapet med flera sammanslutningar för sjöbefäl.

Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1883-1906 under vilken tid han hade flera uppdrag i kommunala styrelser och kommittéer.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

One Response to Axel Appelberg

  1. […] bildkonstnär född 1876-02-14 i Göteborg, död därstädes 1962. Hon var dotter till direktören Axel Appelberg och Sophie Amalia […]

Kommentera