Aug. Leffler & Son – rederierna

August Leffler & Son var en skeppsmäklar- och skeppsklarerarfirma i Göteborg, grundad 1798 med namnet Leffler & Son, som i slutet av 1800-talet blev huvudredare för ett antal mindre rederier. Innan dess var företaget också en mindre segelfartygsredare.

Firman grundades av Håkan Leffler och vid hans död 1813 tog sonen Anders Leffler över ledningen av företaget. 1826 lämnade han i sin tur över till sin äldste son, Johan Albrecht Leffler, som snart tog sin broder som kompanjon varefter firman kallades J. A. & Aug. Leffler. År 1857 övertog J. A. Lefflers bror August Leffler firmans skeppsklarerareaffärer och med honom associerade sig samtidigt Olof Melin, varefter firman erhöll namnet August Leffler & Co. År 1867 inträdde herr Adolf Florell som delägare. 1885 lämnade Adolf Florell firman igen efter att August Leffler två år tidigare dragit sig tillbaka. 1888 lämnade Olof Melin. August Leffler var också delägare i Ångfartygs AB Thule från 1870.

Skorsten och flagga Aug. Leffler & Son

Skorsten och flagga Aug. Leffler & Son

År 1885 blev därför Aug. Lefflers son, konsul Peter Leffler, och hans måg, konsul Knut Dalman, delägare i firman och gav den samtidigt namnet August Leffler & Son. Från 1894 leddes firman av Knut Dalman. Vid sekelskiftet 1900 representerade dessa rederier en ganska stor kapacitet med linjer på Hamburg, England, Holland och Frankrike. 1901 grundade intressenterna bakom Aug. Leffler & on rederiet Ångfartygs AB Göteborg- Manchester. Trafiken till Manchester hade påbörjats redan i mitten av 1890-talet av Aug. Leffler & Son. Denna linje utvecklades så hastigt att blev nödvändigt med ett särskilt rederi för att driva denna linje. De inledde även ett samarbete med det engelska rederiet Felber, Jucker & Co i Manchester och gick i samtrafik med dem på linjen.

Senare innefattades också Halmstad i trafiken och en hel del fartyg hyrdes in på vad som brukar kallas time-charter. 1913 började de också trafikera Östersjöhamnar. Huvudredare i rederiet var Knut Dalman, han var även huvudredare i andra rederier, som exempelvis Ångf. AB Harold, Ångf. AB Poseidon och Förnyade Ångf. AB Wiking.

År 1915 övertog Rederi AB Svenska Lloyd aktiemajoriteten i Ångfartygs AB Göteborg- Manchester. I den nya styrelsen för bolaget inträdde då bland andra H Metcalfe, W Lundqvist och C Krüger. Tre år senare, 1918, likviderades rederiet. Samtliga tillgångar och skulder överfördes till Svenska Lloyd.

Efter att Knut Dalman lämnat ledningen för Aug. Leffler & Son tog hans son Gösta Dalman över tillsammans med Ivar Lignell. Efter andra världskriget företrädde firman 6 tankfartygsrederier med båtar på sammanlagt 140 000 dödviktston.

På 1950-talet köpte Otto Kihlström upp Aug. Leffler & Son. Han kontrollerade redan innan dess Rederi AB Dalen, Rederi AB Fraternitas, Rederi AB Jan, tre av de tankrederier som Aug. Leffler företrätt sen deras start på 1940-talet. Dalen och Fraternitas såldes 1954 till den norske redaren Jørgen Lorentzen som sålde företagen vid mitten av 1980-talet.

1965 köptes Aug. Leffler & Son av Broströmskoncernen (Ångfartygs AB Tirfing).

Skorsten och flagga för Rederi AB Dalen.

Skorsten och flaggor för Dalen, Fraternitas och Jan.

MT Bellina

MT Bellina, byggd 1952 på Götaverken

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923

Segelfartyg för vilka Aug. Leffler & Co och August Leffler själv var huvudredare

  • Erik Sparre, skonertskepp på 58,5 nyläster. Byggt 1870 i Vänersborgs. Huvudredare 1873 och kanske också året före och året efter. Befälhavare H.Y.F. Eiserman.
  • Free Trade, skonert på 50 nyläster. Byggd i Vänersborg 1850. Övertagen från R. Lindhult & Co (tidigare Corin, Lindhult & Co), troligen år 1867 eller 1868. Sålt till N.A. Jakobsson i Mollösund, troligen 1870 då fartyget reparerades. Befälhavare J.P. Svensson.
  • Frey, skonertskepp på 49 nyläster. Byggt i Vänersborg 1865. Troligen inskaffat 1865 och sålt 1870. Befälhavare J.S.B. Olsson och C. Cronsell.
  • Henriette, skepp på 353 läster (664 ton). Byggt 1857 i Hudiksvall. Övertaget från J.F. Svensson troligen 1867 eller 1868 och sålt till P.A. Lindberg mellan 1870 och 1873 (eller så blev bara P.A. Lindberg huvudredare istället för August Leffler). Befälhavare J.F. Skantze.
  • Julius, brigg på 100 läster. Byggt i England 1827. Övertaget från John Lyon, nån gång mellan 1869 och 1873. Troligen sålt 1874 igen. Befälhavare C.M. Olsson.
  • Prins Gustaf, skepp på 97,5 nyläster. Byggt i Libau (Liepaja) 1849. Troligen inskaffat 1868 och sålt 1874. Befälhavare C.A. Edström.
  • Zaritza, skepp på 916 ton. Byggt 1854 i Portsmouth. Huvudredare 1879 men från 1881 till 1885 med sonen Peter Leffler som huvudredare. Hur länge fartyget var i Peter Lefflers ägo är oklart men skeppet tycks senare ha hamnat i Sölvesborg. Befälhavare F. Skantze.

August Leffler själv var dessutom partredare i ett stort antal segelfartyg han inte var huvudredare för.

Källa: Sveriges Skeppslista 1837-1885

Fartygsförteckning