Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

AB Hofås Villastad

AB Hofås Villastad (Villabolaget) grundades 1906 med syfte att köpa upp Hofås (Hovås) egendom för att sedan exploatera marken. Detta som en följd av att Göteborg-Särö Järnväg byggts. Huvudägare i bolaget var August Mattson och andra delägare var troligen Douglas Dickson, James Keiller, Edward Ljungquist, Arthur Seaton och Hakon Wijk. Dessa var nämligen huvudägarna i ett annat bolag som startades 1910, AB Hofås Golfbana för att rädda Hovås Golfbana från exploatering. Även Arnold Wilson var delägare i AB Hofås Villastad.

Hovås Villastad 1920

Hovås Villastad 1920

Golfbanan i Hovås anlades 1904 då Göteborgs Idrottsförbunds Golfafdelning flyttade från Sandvik på Hisingen till Hovås och en 4-håls golfbana anlades där. Snart hade den dock 6 hål. 1909 bytte klubben namn till Göteborgs Golf Klubb. Viktor Setterberg, Christian Röhss och Gösta Dalman var de som förhandlade fram arrendekontraktet. 1909 fick banan 9 hål. Villabolaget skänkte 1909 mark för bygget av golfklubbens klubbhus 1909-10. Klubbhuset ritades av Ernst Torulf. På 1930-talet köpte Golfklubben ytterligare mark från AB Hofås Villastad för att kunna bygga en 18 håls golfbana. Köpet möjliggjordes genom donationer från medlemmar som exempelvis Conrad Pineus, Gunnar Enberg och Gustaf Lundberg.

Hovås Havsbad 1922

Hovås Havsbad 1922

Advertisements

Kommentera