AB Hofås Villastad

AB Hofås Villastad (Villabolaget) grundades 1906 med syfte att köpa upp Hofås (Hovås) egendom för att sedan exploatera marken. Detta som en följd av att Göteborg-Särö Järnväg byggts. Huvudägare i bolaget var August Mattson, far till Arvid Bjerke (1880-1950), och andra delägare var troligen Douglas Dickson, James Läs mer …