Villastadsområden

De så kallade villastäderna eller trädgårdsstäderna växte fram i början av 1900-talet efter engelsk förebild. Det var områden som ofta utvecklades och byggdes av privat ägda exploateringsföretag som köpte upp mark, sedan byggde hus och sålde husen med tomter. Ibland sålde tomterna så att den Läs mer …

AB Hofås Villastad

AB Hofås Villastad (Villabolaget) grundades 1906 med syfte att köpa upp Hofås (Hovås) egendom för att sedan exploatera marken. Detta som en följd av att Göteborg-Särö Järnväg byggts. Huvudägare i bolaget var August Mattson, far till Arvid Bjerke (1880-1950), och andra delägare var troligen Douglas Dickson, James Läs mer …