Johan Albrecht Leffler

Johan Albrecht (Janny) Leffler föddes i Göteborg 1801 som son Anders Leffler d.y. och Maria Lovisa Brink. Han var gift med Maria Theresia Hegardt. De var föräldrar till nationalekonomen Johan Anders Leffler (1845-1912) och Ernst Christian Leffler. J.A. Leffler dog 1870 i Göteborg

Han övertog från 1826 faderns skeppsklarerar- och mäklarfirma efter att faderns verksamhet fått ekonomiska problem. De drev den tillsammans tills 1845 då istället brodern August Leffler (1816-87) inträdde som partner i firman som då fick namnet J. A. och Aug. Leffler. 1857 utträde brodern ur firman och övertog skeppsklarer- och skeppsmäklarverksamheten. J.A. Leffler fortsatte med bankiraffärerna som också fanns i firman.

J.A. Leffler hade stor framgång som privatbankir i Gbg och efterlämnade vid sin död en behållning på nära 600 000 kr.  I närmare 50 år drev han sin framgångsrika bankirrörelse med kontor på det som idag är Västra Hamngatan.