Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Sparbankshuset Västra Hamngatan

Hus som stod färdigt 1907 på Västra Hamngatan i det kvarter som numera heter kvarteret Sparbanken. Ligger i hörnet Västra Hamngatan och Kyrkogatan.

Redan från början av 1800-talet bedrevs låneverksamhet på de tomter där Sparbanskhuset står sen 1907. Detta då familjer Leffler här hade sin stadsmäkleri och skeppsmäklerifirma. Firman startades av Johan Håkan Leffler men den framgångsrikaste stadsmäklaren (en slags bankir) var J.A. Leffler som drev firman ihop med brodern Aug. Leffler. 1857 delade de firman, brodern tog skeppsklarerar- och skeppsmäklarverksamheten medan J.A. Leffler fortsatte med bankiraffärerna.

Byggdes för Skånes Enskilda Bank (Göteborgs Köpmansbank) som innan huset blev klart hade kontor på Södra Hamngatan 23. 1910 fusionerades Skånes Enskilda Bank med Skandinaviska Kredit AB. Kontoret på Västra Hamngatan 7 stängdes och 1912 köptes huset av Göteborgs Sparbank.

Göteborgs Sparbank fusionerades 1968 med Göteborgs och Bohus läns sparbank för att bilda Länssparbanken i Göteborg, vilken i sin tur gick samman med Sparbanken Stockholm 1982 och skapade Första Sparbanken, grunden i det som idag efter ytterligare ett antal fusioner utgör Swedbank.

Idag ligger bl.a Friskis & Svettis sen länge i huset men exakt när banken flyttade ut är oklart, kanske någon gång på 1980-talet.

Advertisements

One Response to Sparbankshuset Västra Hamngatan

  1. […] togs i bruk den 7 september 1887.  snart räcket dock inte heller denna byggnad och när Skånes Enskilda Banks kontor på Västra Hamngatan 7 lades ner, förvärvade sparbanken fastigheten för 600 000 kronor den 1 oktober […]

Kommentera