Försäkrings-A.-B. Ocean firar 50-årsjubileum

Liksom under världskrigets gyllene år utvecklades under högkonjunkturen vid tiden för fransk-tyska kriget på 1870-talet inom alla verksamhetsgrenar en kraftig expansion, som satte spår även i försäkringsväsendet. Bland de många affärsföretag, som sågo dagen under de för vårt näringsliv minnesvärda åren 1872–73 var också Försäkrings A.-B. Ocean. Läs mer …

Biorama

Biorama var en biograf som öppnade 1911 i ett nybyggt hus i hörnet Södra Allégatan/Mellangatan i kvarteret Generalen. Ägare var vid öppnandet Otto Montgomery som drivit flera biografer tidigare, däribland en av de första som öppnades i Göteborg: Hr Montgomery kan i år fira sitt Läs mer …