Grefwes tryckeri

Boktryckeri i Göteborg som startades 1650 av Amund Nilsson Grefwe. I en framställan från superintendenten Ericus Brunnius vid magistraten i Göteborg till Kungl. Maj:t år 1646 hade Göteborgs stad begärt att få starta ett Gymnasium samt ett boktryckeri. Läs mer …

Kvarnbyn i Mölndal

Kvarnbyn i Mölndal är ursprunget till staden Mölndal. Men från 1621 ägdes hälften av kvarnarna av Göteborgs stad som arrenderade ut dem. Arrendatorer var ofta invånare (borgare) och företagare i Göteborg. Delar av Kvarnbyn var därför under lång tid en del av Göteborg precis som Läs mer …