Inga kåkstäder i Änggårdsbergen!

Under början av 1920-talet gick gränsen mellan Göteborg och Mölndal närmare Botaniska trädgården än vad den gör i vår tid. När det på Mölndalssidan av gränsen planerades att byggas stora nya villaområden väckte det uppmärksamhet i både Göteborg och Mölndal Läs mer …

Svenska Oljeslageri AB

1823 köpte M.E. Delbanco ett oljeslageri i Mölndals Kvarnby av målareänkan Liljedahl i Göteborg. För övrigt fanns där också två oljeslagerier som tillhörde firman Peter Dahl & Co. och från 1832 G. F. Hennig. Oljeslagerierna tillverkade linolja och framförallt oljekakor. De senare användes som djurfoder och Läs mer …

Carlsberg

Carl Fredrik Schmidt och C.F. Andersson köpte åren 1855-56 Kvarnfallet 18 i Mölndals kvarnby. Mjölkvarnen revs och istället uppfördes bomullsspinneriet Carlsberg av sten. C.F. Anderssons dotter gifte sig med fabriksbokhållaren S.J. Forsell. Anderssons hälft övergick till dottern, och Forsell blev delägare i fabriken. 1870 hade Läs mer …

Kvarnbyn i Mölndal

Kvarnbyn i Mölndal är ursprunget till staden Mölndal. Men från 1621 ägdes hälften av kvarnarna av Göteborgs stad som arrenderade ut dem. Arrendatorer var ofta invånare (borgare) och företagare i Göteborg. Delar av Kvarnbyn var därför under lång tid en del av Göteborg precis som Läs mer …

Frölundaborg – Tåsthult

Frölundaborg växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet på mark som dels tillhörde Långeberg Bockegård och Långeberg Frälsegård i Västra Frölunda socken samt Tåsthult i Mölndal (Fässbergs socken). Långebergsgårdarna låg där Högsbo fängelse ligger idag och en del av dem finns kvar. Läs mer …

Delbanco – linolja

Mendel Elias Delbanco (1780-1862) kom år 1809 till Göteborg där han snart bildade grosshandelsfirman W. M. Leman & Co tillsammans med Wolf Michel Leman (-1838) som också kom till Göteborg 1809.  Firman fungerade som kommissionär och ombud för det tyska handelshuset Michel Leman i Hamburg och sannolikt Läs mer …

Francke – riskkapitalister

Bröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte sig 1812 i Göteborg och grundade handelsfirman Francke & Braune tillsammans Läs mer …