Svenska Oljeslageri AB

1823 köpte M.E. Delbanco ett oljeslageri i Mölndals Kvarnby av målareänkan Liljedahl i Göteborg. För övrigt fanns där också två oljeslagerier som tillhörde firman Peter Dahl & Co. och från 1832 G. F. Hennig. Oljeslagerierna tillverkade linolja och framförallt oljekakor. De senare användes som djurfoder och Läs mer …

Kvarteret Redaren

Kvarteret mellan Verkstadsgatan och Bryggaregatan samt Stora Badhusgatan och Skeppsbron bebyggdes tidigt med affärs- och lagerhus i sten varav ett eller möjligtvis alla ägdes av köpmannen Eduard Delbanco. Familjen Delbanco ägde ett oljeslageri i Mölndal och huset i kvarteret Redaren byggdes som en lageranläggning för Läs mer …

Göteborgs sparbanks byggnadsfond

Göteborgs sparbanks byggnadsfond bildades  år 1869 för uppförande av bostäder för arbetare. I styrelsen för fonden satt Olof Wijk, Eduard Delblanco och August Kobb. Fonden hade ett nära samarbete med Göteborgs Arbetarebostads AB som grundats av Oscar Ekman och Oscar Dickson. Totalt uppförde fonden 14 hus, varav 10 i Läs mer …