Bröderna Francke

Johan Edvard och David Otto voro födda i Göteborg, den förre 1824 och den senare 1825, samt söner till en judisk handlande därstädes vid namn Fränckel. De uppfostrades i kristna läran, antogo namnet Francke och började tidigt köpmannaaffärer för sin egen räkning. Båda bröderna voro lika Läs mer …

Francke – riskkapitalister

Bröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte sig 1812 i Göteborg och grundade handelsfirman Francke & Braune tillsammans Läs mer …