Kvarteret Sjötungan

Kvarteret Sjötungan, Gamlestadsvägen-Holländaregatan-Lars Kaggsgatan-Gamlestadstorget i Gamlestaden bebyggdes med start 1919 med landshövdingehus enligt ritningar av R. O. Swensson och Arvid Bjerke. Kvarterets södra del byggdes för arbetare vid Original Odhner, några hus mot Gamlestadsvägen för anställda vid Bergslagernas Järnvägar. På 1960-talet var det tänkt att Läs mer …

Gamlestaden och Kviberg från forntid till nutid

Höjderna i Nylöse var förmodligen bebodda redan under äldre stenåldern, 8000 f. Kr. – 3000 f. Kr. Havsytan låg då c:a 25 m över nuvarande nivå. När den sista inlandsisen några tusen år tidigare drog sig undan, kvarlämnande spår som t.ex. de imponerande jättegrytorna vid Läs mer …

Företagsbyggda arbetarbostäder i Gamlestaden

Gamlestaden är en stadsdel där det byggts ovanligt många bostäder av oliak företag för såväl anställda arbetare som tjänstemän. Såväl Gamlestadens Fabriker, SKF som Original Odhner byggde bostäder åt sin anställda. Gamlestadens Fabriker byggde via Byggnadsföreningen Atos och Byggnadsföreningen Ånäs. För anställda vid Gamlestadens fabriker Läs mer …

Original-Odhner

Pehr Odhner (1790-1857) var präst. En av hans söner var Theophil Dynamiel Odhner (1816-1863) och denne var far till grundaren av företaget Original-Odhner, Willgodt Odhner (1845-1905). I sitt andra äktenskap fick Pehr Odhner sonen Aron Odhner (1833-1914) som blev en framgångsrik mindre affärsman i Stockholm. Läs mer …