Kvarteret Sjötungan

Kvarteret Sjötungan, Gamlestadsvägen-Holländaregatan-Lars Kaggsgatan-Gamlestadstorget i Gamlestaden bebyggdes med start 1919 med landshövdingehus enligt ritningar av R. O. Swensson och Arvid Bjerke. Kvarterets södra del byggdes för arbetare vid Original Odhner, några hus mot Gamlestadsvägen för anställda vid Bergslagernas Järnvägar. På 1960-talet var det tänkt att Läs mer …

Bergslagernas Järnvägsstation

Bergslagernas Järnvägsstation i Gullbergsvass uppfördes 1879–1881 för Bergslagernas Järnvägar (BJ), efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Axel Kumlien hade uppdrag att rita alla bolagets stationer. Philip Jacob Rapp var byggmästare, och det symmetriskt gestaltade tvåvåningshuset fick en placering med sin långsida utefter spåren. Stationsbyggnaden invigdes den 1 Läs mer …

Wilhelm Berg

Berg, Georg Wilhelm, f. 8 juli 1839 på Visingsö, d 16 juni 1915 i Kungälv. Föräldrar: jägmästaren och intendenten på Visingsborgs kungsgård Lars Gustav Berg och Sofia Karolina Ekman. Avlade avgångsexamen från Jönköpings h. elementarläroverk 1856. Bokhållare och kassör vid Avesta järnbruk; kassör vid Göteborgs Läs mer …

Bergslagernas Järnvägar AB

Under 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana män som G.A. Lundhqvist (bergmästare i Kopparbergs län), Svante Fleetwood (disponent Läs mer …