Göteborg-Lundby Tomt AB

Göteborg-Lundby Tomt AB var ett tomtexploateringsbolag som bildades i slutet av 1800-talet för att köpa upp och exploatera mark i Lundby socken. Bland bolagets delägare fanns August Röhss, Prytz & Wiencken och Justus A. Waller. I bolagets styrelse satt bland annat Oswald Lindow och Peter Läs mer …

Justus A. Waller

Justus Adalrik Waller, född 20 augusti 1848 i Göteborg, död 4 augusti 1930, var en svensk grosshandlare och skeppsredare. Föräldrar var bagarmästaren Nils Andersson och Helena Lang. Från 1874 gift med Karolina, Maria Ericsson (1849-1924), dotter till bagarmästare I. Fredrik Ericsson och Anna-Greta Blomquist. De Läs mer …

Concordia

1888 bildades Rederi AB Concordia av Wilhelm R. Lundgren och Justus A. Waller (1848-1930). 1900 lämnade Lundgren företaget för att istället ägna sig åt sitt eget bolag Rederi AB Nike vilket så småningom ledde till bildandet av Rederi AB Transatlantic. Justus A. Waller ledde därefter ensam Läs mer …

Bergslagernas Järnvägar AB

Under 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana män som G.A. Lundhqvist (bergmästare i Kopparbergs län), Svante Fleetwood (disponent Läs mer …