Gamla slottets salteri

Gamla slottets silllsalteri låg där Novotel vid Klippan ligger idag. Detta sillsalteri ägdes under i stort sett hela sin existens av J.C. Böker, men såldes 1798 till Erskine & Co. 1772 var produktionen över 3 500 tunnor salt sill. Produktionen minskade över tid, på 1780-talet Läs mer …

Kvarteret Arkaden

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar. På 1890-talet revs en del av kvarteret då Sveriges Läs mer …

Kvarteret Klensmeden

Kvarteret Klensmeden är området Östra Hamngatan-Kyrkogatan-Östra Larmgatan-Kungsgatan. Idag är det indelat i två kvarter med Fredsgatan i mitten från Kungsgatans slut vid Harry Hjörnes plats till Brunnsparken. Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807 Rote 2, tomt 138, Flybach, Berg, Knape, Reimer, Barkenbom, Printz Rote 2, tomt 139 Läs mer …

Laurentius Svenonis Böker

Böker, Laurentius Svenonis, f. i Göteborg, d. 19 mars 1696 därstädes. Studerade och konditionerade under 12 års tid och blev därunder student i Greifswald 2 aug. 1666; disp. 8 mars 1668 (Dissertatio historico-politico-juridica de magistratu politico; pres. Konr. Friedelieb), varvid han av hemstaden tillerkändes en Läs mer …

Bö herrgård

Från början ett skattehemman med en kvarn vid en närliggande bäck. Så småningom gestaltades byggnaden enligt ståndsmässiga former. Det finns noteringar om Bö som herrgård sedan år 1485. Justitiepresidenten i Göteborg, Peder Knutsson, senare adlad Bäfverfeldt, köpt en hälft av Bö år 1648. Gården såldes 1661 av hans arvingar till Läs mer …

Kullman och Böker – sill och handel

Sven Eriksson Kullman(1715-1762) och hans fru Maria Hülphers (1731-87) hade en rad barn som ingick förmånliga äktenskap och/eller blev framgångsrika handlare i Göteborg. Paret var ledande herrnhutare i Göteborg. Barnen var Christina Kullman (1751-1814), gift med Gudmund Dahl (1739-1826) också han herrnhutare, Elisabeth Kullman (1752-91) Läs mer …

Kvibergsnäs

Kvibergsnäs började förmodligen att bebyggas redan på 1690-talet. 1656 var Israel Norfelt innehavare och 1690 övergick det till Lau. Böcker (Lars Böker): På 1696 års karta över dåvarande Göteborgs omgivningar heter det i en beskrivning att landeriet »är blefwen för någon tijd sedan bebygdt av secreteraren Läs mer …