Lorensbergs villastad

Lorensbergs villastad är ett villaområde i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Området ligger söder om Götaplatsen och Konstmuseet. Villorna och en radhuslänga uppfördes 1913-25.  Alla byggnader utom tre var av sten med tegelfasader, och samtliga innehöll stora bostäder, dock begränsade av byggnadsbestämmelserna till 400 kvadratmeter. De uppfördes framför allt i nationalromantisk stil men även 1920-talsklassicism förekom. Villorna är byggda i 2-3 våningar och nästan alla har fasader av rött eller rödbrunt tegel.

Stadsplanen för området fastställdes 1913 och utarbetades av Albert Lilienberg, som var förste stadsingenjör i Göteborg. Hans stadsplan var en omarbetning av Per Hallmans och Fredrik Sundbärgs förslag för stadens södra delar. Lilienberg utgick från Camillo Sittes idéer om en topografisk anpassning och slutna platser.

Villorna är uppförda på ett område bakom Götaplatsen, mellan Viktor Rydbergsgatan och Näckrosdammen, där terrängen är starkt kuperad och har nivåskillnader på upp till 40 meter. Genom att använda handslaget tegel, granit och tunga murar i natursten skapades en stor samhörighet med marken samt de lokala omgivningarna. Stadsplanen innehöll även vissa byggnadsbestämmelser där byggnadernas höjd, placeringen och storlek reglerades.

I mitten av området ligger Högåsplatsen, ett litet torg och i sydost angränsar bebyggelsen till Renströmsparken. Området var främst avsett för förmögna och byggnaderna beskrevs när de stod klara som ”representanter för den moderna tidens patricierbostäder”. 1940-55 kompletterades området med ytterligare villor och ett studenthem längs med Lennart Torstenssonsgatan. Flertalet av de äldre husen omvandlades till kontor. På 1980-talet byggdes ett nytt kontorshus och 2002 byggde ytterligare ett hus med kontor följt av en rivning och ett nytt bostadshus på 2010-talet. 2018 diskuteras bygget av ett hus till på den sista kvarvarande tomten i området. Med start på 2000-talet omvandlades ett par hus och flera radhus återigen till bostäder, men i allmänhet nu med flera lägenheter i varje hus.

Hus i Lorensbergs Villastad

Villa Mellgren 1, Bengt Lidnersgatan 5, Oswald Westerberg, 1916 (riven)
Villa Smedmark, Bengt Lidnersgatan 7, Ernst Torulf, 1916.
Radhus Bjerke, Dicksonsgatan 2, Arvid Bjerke, 1914
Radhus Lidbeck, Dicksonsgatan 4, Arvid Bjerke, 1914
Radhus Lignell, Dicksonsgatan 6, Arvid Bjerke, 1915
Radhus Benzel, Dicksonsgatan 8, Arvid Bjerke, 1915
Radhus Alberts, Dicksonsgatan 10, Arvid Bjerke, 1915
Radhus Magnus, Dicksonsgatan 12, Arvid Bjerke, 1915
Villa Fischer, Ekmansgatan 3, Ebbe Crone, 1916
Villa Ekman, Ekmansgatan 7, Karl Samuelson, 1918
Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Ernst Torulf, 1916.
Villa Torulf, Högåsplatsen 3, Ernst Torulf, 1918.
Villa Lembke, Högåsplatsen 4, Ernst Torulf, 1915.
Villa Mellgren 2, Högåsplatsen 6, Arvid Bjerke & Ragnar Ossian Swensson, 1917
Villa Hansson (Vasaskolan), Lennart Torstenssonsgatan 1, Johan Jarlén (anges i existerande källor som Johan Arlén, men det är sannolikt fel), 1917
Dan Broströmhemmet, Lennart Torstenssonsgatan 2, Jan Steen, 1950
Svarta Örns Ordens hus, Lennart Torstenssonsgatan 3, Lars Erik Nilsson, 1955
Ordenshuset  (Villa Johanneberg), Lennart Torstenssonsgatan 4, Tor Zetterström, 1923
Villa Löwenadler, Lennart Torstenssonsgatan 6, Karl M Bengtsson, 1917
Lennart Torstenssonsgatan 7, Lars Erik Nilsson, 1954
Lennart Torstenssonsgatan 11, Ragnar Ossian Swensson, 1941
Wijks villa, Lyckans väg 2, Arvid Bjerke & Ragnar Ossian Swensson, 1914
Carlanderska villan, Lyckans väg 4, Arvid Bjerke & Ragnar Ossian Swensson, 1913
Broströmska villan, Skyttegatan 1, Arvid Bjerke & R. O. Swensson, 1916
Villa Hertz, Viktor Rydbergsgatan 8, R. O. Swensson, 1928.
Villa Olsson, Viktor Rydbergsgatan 10, Arvid Bjerke & R. O. Swensson, 1916.
Villa Hylander, Viktor Rydbergsgatan 12, R. O. Swensson, 1922.
Villa Solbu, Viktor Rydbergsgatan 14, Arvid Bjerke & R. O. Swensson, 1916.
Villa Forsberg, Viktor Rydbergsgatan 16, Arvid Bjerke & R. O. Swensson, 1916.
Villa Linton, Viktor Rydbergsgatan 18, Arvid Bjerke & R. O. Swensson, 1915
Villa Beyer, Viktor Rydbergsgatan 20, Arvid Bjerke, 1921.
Villa Janson, Viktor Rydbergsgatan 22, Karl Severin Hansson & Eugen Thorburn, 1917.
Villa Höglund, Viktor Rydbergsgatan 24, Björner Hedlund, 1931.

Text från Wikipedia

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.