Kvarteret Sidenvävaren

Kvarteret Sidenvävaren omfattar fyrkanten Ekelundsgatan-Kungsgatan-Magasinsgatan-Vallgatan. Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 1, tomt 56 Rote 1, tomt 57 Rote 1, tomt 58 Rote 2, tomt 43 Rote 2, tomt 44, Sylvius, Gothéen Rote 2, tomt 45, Uttermarck, Hinsch, Rancke Rote 2, tomt 46, Brandt, Beckman, Gaijen, Siögård, Geijer Läs mer …

Robert Dickson

Robert Dickson (1782-1858) flyttade till Göteborg i början av 1800-talet. 1809 gifte han sig med David Airths (1764-1807) änka Wilhelmina Charlotta Bratt (1781–1845), dotter till grosshandlare Benjamin Henrik Bratt och Petronella Maria Lauterbach. De hade barnen James Robertson Dickson (1810-1873), Edward Dickson (1812-83), Charles Dickson (1814-1902) och Läs mer …