Botaniska trädgården inför sitt öppnande

På söndag blir Naturparken med Botaniska Trädgården öppnad för allmänheten och därmed ett gott stycke av göteborgsvåren tillgängligt. Promenaden kommer i år att tangera en del nyheter, delvis fullbordade och delvis ofullbordade Läs mer …

Burgårdsparken

Burgårdsparken mitt i kvarteren Heliotropen och Akvamarinen anlades kring 1830 som en engelsk trädgård tillhörande landeriet Stora Katrinelund. Då omfattade parken enbart norra delen av det som idag utgör Burgårdsparken. Södra delen tillhörde landeriet Norra Burgården. Från mitten av 1900-talet har stora delar av kvarteren Läs mer …