Släkten Francke

Ursprungligen judisk släkt, härstammande från grosshandlaren Johan F (1790— 1840). Enligt litteraturuppgifter skall han från början ha hetat Fränckel, vilket inte kunnat verifieras i arkivmaterial. I Handelssocietetens i Gbg protokoll 19 jan 1819 uppges, att Johan F var född i Sthlm, och enligt Kungälvs dopbok döptes han 1816. År 1834 fick han tillsammans med Sven Erikson och boråshandlaren J C Bäfverman kommerskollegiets privilegium på Rydboholms Konstväfveribolag i Kinnarumma sn (Älvsb), vars råvaruleveranser han åtog sig. Johan F var en driftig och hårdhänt affärsman, som efter sin död befanns ha fört sina medintressenter bakom ljuset. Hans bo var emellertid då så skuldbelastat, att det av utredningsmännen måste avträdas till urarva konkurs.

Johan F hade nio barn, av vilka sönerna Jonas Robert F (1822—86) och Axel Patrik F (1832—87) emigrerade och blev stamfäder för utländska grenar av släkten. Robert F bosatte sig senast 1850 på Cuba, var grosshandlare i Havanna från 1859 och sv-norsk generalkonsul där från 1881. I denna egenskap efterföljdes han 1887—1903 av sin son Eduard Jasper F (1856—1926), till sist liksom sina syskon bosatt i USA. Där hade den ovannämnde Axel F en tid innehaft en firma F & Fischer i New York, men senare var han en av direktörerna i The Gothenburg Commercial Company, en filial i London till Gbgs Handelskompani.

I Sverige stannade Johan F:s övriga söner, grosshandlarna Johan Edward Francke (1824-91), David Otto Francke (1825-92) och Paul Emil F (1837—98), vilken var den siste F i Gbg. J E F:s firma övertogs efter hans död av sönerna Johan Robert F (1850—1917), Edward F (1863—1906) och Otto F (1866—1936). Robert F, som under faderns livstid varit dennes kompanjon, ledde framgångsrikt Kungsgården-Mariebergs sågverksab i Bjärtrå (Vnl) och ägde även sågverk i Finland samt del i Orkla Grube ab i Norge. Han var 1904—12 ordf i Gimo bruks ab:s styrelse, 1912—15 fullmäktig i Sthlms handelskammare och en tid ordf i Sv trävaruexportföreningen. Hans son ryttmästare Nils Edvard Robert F (f 1888, d 1976) var 1934—57 verkst dir för Kungsgården-Mariebergs ab. En son till Edward F (d 1906), vars änka gifte om sig med överstekammarherren greve Adam Lewenhaupt, är den som tävlingsryttare bekante överstelöjtnanten Arne Eduard F (f 1904, d 1973), som 1953—54 var chef för den sv kontingenten i den neutrala repatrierings-kommissionen i Korea.

Text från SBL.

Ett svar på ”Släkten Francke”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.