Gamlestaden

Det som officiellt heter Gamlestaden och som ligger på områden som tillhör det ursprungliga Göteborg uppfattas nog av de flesta människor som flera stadsdelar, Marieholm, Gamlestaden, Nylöse, Bellevue, Kviberg, Kristinedal (som de flesta nog kallar Sävenäs), Gamlestadens Fabriker, Skräppekärr (Alelyckan). Var gränsen till Marieholm och Läs mer …

Alelyckans vattenverk

På 1880-talet hade befolkningen i Göteborg ökat så mycket att Delsjöns vattenverk och Kallebäcks källa inte längre kunde försörja staden med det vatten som behövdes. Dåvarande vattenledningschefen, sedermera professor J. Gust. Richert, framlade år 1888 därför ett förslag till ett vattenverk i Alelyckan ochdetta godkändes Läs mer …

Skräppekärr, Lärjeholm och Alelyckan

Detta stadsdelsområde tillhör officiellt stadsdelen Gamlestaden och kallas numera i allmänhet för Alelyckan. Ursprungligen tillhörde den södra delen av området Nylöse stad och senare Göteborgs stad där området då bestod av ett antal mindre arrendatorsbostäder och Torp samt landeriet Skräppekärr som tidvis arrenderades ut till Läs mer …

P. O. Stokkebye Kvarn AB (AXA)

P.O. Stokkebye startade 1887 en kvarnrörelse i Halmstad som han 1893 flyttade till Lärjeholm utanför Göteborg där han köpt Lerjekvarnen. Denna kvarn brann år 1900 varvid han bildade P.O. Stokkebye Kvarn AB som anlade en kvarn vid Önafors i Vänersborg. Dessutom ska företaget ha drivit Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kortedala

Huvuddelen av det område som idag utgör stadsdelen Kortedala tillhörde ursprungligen Lärjeholms herrgård men vissa områden tillhörde mindre gårdar i Utby. Huvuddelen av marken köptes av Göteborgs stad genom köp av Lärjeholms herrgård med underlydande gårdar och mark år 1895. 1928 inkorporerades Utby samt vissa Läs mer …

Lärjeholm

Lärjeholms gård ligger ungefär nio kilometer nordost om centrala Göteborg. Huvudbyggnaden ligger 150 meter från Göta älv och mellan gården och älven går E45:an och järnvägen. Gården vilar på en delvis okänd historia som går tillbaka till medeltiden. Lärjeholm omnämns första gången i ett köpebrev Läs mer …