Gamlestaden

Det som officiellt heter Gamlestaden och som ligger på områden som tillhör det ursprungliga Göteborg uppfattas nog av de flesta människor som flera stadsdelar, Marieholm, Gamlestaden, Nylöse, Bellevue, Kviberg, Kristinedal (som de flesta nog kallar Sävenäs), Gamlestadens Fabriker, Skräppekärr (Alelyckan). Var gränsen till Marieholm och Kviberg går är relativt lätt att bestämma men var Gamlestaden slutar och Bellevue tar vid mot öster är desto svårare men Gamlestadsvallen och berget söder därom kan nog sägas vara gränsen. En del kanske också kallar den östra delen av området för Bellevue.

I detta sammanhang behandlas Gamlestaden, Kristinedal och Gamlestadens Fabriker som en och samma stadsdel medan Kviberg, Skräppekärr och Marieholm betraktas som separata stadsdelar. Kviberg ingår inte heller i det som officiellt heter Gamlestaden. Bellevue som ibland kanske kallas Nylöse ligger i den officiella stadsdelen Kviberg.

Gamlestadens Fabriker ligger officiellt i Olskroken och utgör 18:e kvarteret Elefanten medan Kristinedal ligger i Bagaregården och utgör 16:e kvarteret Varvsberget och 17:e kvarteret Gesundaberget. Sävenäs är för sin del en egen stadsdel och tillhörde inte det ursprungliga Göteborg.

Skräppekärr omfattar större delen av det som de flesta kallar Alelyckan efter vattenverket i området. Den norra delen av området är dock inte Skräppekärr utan Lärjeholm.

Anledningen till att stadsdelen heter Gamlestaden är att staden Nya Lödöse låg på platsen innan Göteborg anlades. Efter att Göteborg anlagts revs Nylöse stad. Marken som tillhört Nylöse stad kom därefter i huvudsak att tillhöra Göteborgs stad. I Det vi idag kallar Gamlestaden blev det redan från start flera landerier, Marieholm, Gamlestaden (Mariedal), Kristinedal, Ånäs, Kviberg och Kvibergsnäs. En del av dem kom snart att delas upp i flera. Norr om det gamla stadsområdet kvarstod också Hospitalet som tagit över det tidiga gråbrödraklostret i Nya Lödöse efter reformationen och då flyttat ut från själva staden.

Ånäs landeri kom snart att förvandlas till industri, först anlades ett sockerbruk på 1700-talet av familjen Sahlgren och på 1800-talet övertogs sockerbruket av Gamlestadens Fabriker och blev ett spinneri. Gamlestadens Fabriker blev ursprunget till SKF och SKF var i sin tur ursprunget vill Volvo.

Mariedals landeri försvann när SKF:s fabrik uppfördes på området. Marieholms landeri blev kvar till 1960-talet då det revs för att lämna plats åt trafikleder och motorvägar som dock aldrig kom att byggas. Även kvarteret Abborren revs liksom resterna av Nya Lödöses kyrka. Gamlestadstorget försvann under en trafikkarusell och Artillerigatan breddades till 4 filer.

En första kvartersindelning av Gamlestaden och Marieholm gjordes i början av 1900-talet men den har gjorts om flera gånger. Huvuddelen av det egentliga Gamlestaden bebyggdes enligt en stadsplan utformad av Albert Lilienberg:

Stadsingenjör Albert Lilienberg lade 1909 fram en stadsplan för Gamlestaden. Den antogs 1913 och utvidgades 1917. Idealen togs från medeltid och barock med stor variation av torg, öppna platser, gårdar och krökta gator. Bebyggelsen skulle vara landshövdingehus. Bostäder och arbetsplatser skildes åt, istället för att blandas som i det tidigare byggda kvarteret Abborren. Själva kärnan i området för Lilienbergs stadsplan, kvarteren kring Holländarplatsen, ingår nu i kommunens bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Under första världskriget stagnerade byggandet och bostadsbristen blev enorm. Kommunen lät uppföra bostadspaviljonger bl.a. vid Gamlestadsvägen mellan Original Odhners fabrik och Hospitalskyrkogården. Barackerna eller Negerbyn, som dessa undermåliga bostäder för de allra fattigaste kallades, revs på 30-talet. 

1923

Fram till 1970-talets slut var målsättningen att låta stadsdelen ge plats åt den växande bilismen. Kulmen i den utvecklingen nåddes i 1965 års plan som innebar att 1300 lägenheter och ett 25-tal industrier skulle bort för att bereda väg för en sexfilig motorväg och dubbelspårig stadsbana till Bergsjön och Angered. I visionen ingick även ett nytt affärscentrum på 1700 kvadratmeter vid Holländareplatsen. Artillerigatan breddades och spårvagnen togs bort från Gamlestadsvägen och en trafikplats byggde spå Gamlestadstorg. Kvarteret Abborren revs i sin helhet liksom större delen av kvarteret Långan. Men där upphörde rivningarna och planen befanns onödig och behoven för bilism inte så stora. Landshövdingehusen blev därför kvar och renoverades och i nutid återskapas ett torg, ett nytt Gamlestadstorg, där Marieholms landeri en gång låg.

Cirka 1960
1998
Cirka 2015

Kvarter i Gamlestaden

Kvarter har bytt namn och flyttat rent geografiskt. Alelyckan som vi numera kallar Skräppekärr och Lärjeholm delades in i kvarter långt senare liksom de områden som tillhör Kviberg.

Kvarter som officiellt ligger i Olskroken

Kvarter som officiellt ligger i Bagaregården

  • 16 kv. Varvsberget (Kristinedal)
  • 17 kv. Gesundaberget (Kristinedal)

Kvarter markerade med en asterisk existerar inte idag.

Läs också:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.