Renhållningsverkets bostadshus

Renhållningsverket som började sin verksamhet 1885 inrättade en station för sopor och latrin i Skräppekärr och anläggningarna utvidgades senare. 1920 uppförde de fyra bostadshus för anställda i närheten av anläggningen. De fick villakaraktär men varje hus innehöll ursprungligen fyra små lägenheter. De villaliknande byggnaderna är Läs mer …