Elektriska AB Eck

Grundades 1907 som Motorfabriken Eck av Carl A. Eck. De första åren tillverkades bara mindre elmotorer men företaget var framgångsrikt och expanderade snabbt. 197 hade antalet anställda ökat till 500. Företaget ombildades år 1917 till aktiebolag med ett aktiekapital av 4.000.000 kronor och med namnet Läs mer …

Franklin Eck

Franklin August Eck föddes 1900-03-10 i New Jersey, USA som son till Carl August Eck (1870-?) och Clara Andersson. Gift från 1924 med Catherine Knudsen (1903-??), dotter till Hans Knudsen och Helga Andresen.De fick barnen Marion Eck, född 1928, Birgitta Eck, född 1933, Ann-Cathrine Eck Läs mer …

AB Oljeprodukter

Aktiebolaget Oljeprodukter grundades 1935 av Franklin Eck och Harry Trapp. Den kände tävlingsföraren Franklin Eck drev då sedan ett par år Ford-försäljningen i Göteborg, AB Motorverken, med lokaler på Södra Hamngatan och på Gullbergsvass i Göteborg. Bolaget köpte ett litet oljeraffinaderi, som installerades på Motorverkens gård på Gullbergsvass i Läs mer …