Där nytt och gammalt mötes i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har många skönhetsvärden, som både urinvånaren och den hitresande främlingen förstå att uppskatta. Den något till åren komne saknar visserligen de stora segelfartygen, som förr i världen gåvo en särskild charm åt hamnbilden, men romantiken är inte slut därför att motorernas puttrande blir allt mer påträngande Läs mer …

Södra Hamnbanan (SJ Hamnbana)

I samband med byggandet av Göteborgs centralstation och SJ:s bangård avtalades med Göteborgs stad om att anlägga en hamnbana längs med södra älvstranden. Den drogs direkt från SJ:s bangård förbi Lilla Bommen och Stenpiren (då Stora Bommen) fram till dåvarande Nya hamnen vid Pustervik. Enligt Läs mer …

AB Svenska Fryserierna

AB Svenska Fryserierna grundades 1917 av bl.a. Philip Lindstedt för att uppföra ett fryshus i Göteborg invid Fiskhamnen. Själva frysanläggningen byggdes efter ett danskt patent och för ritningarna stod Th. Gjerstrup i Köpenhamn. Läs mer …

Vädersågen – en udda skapelse i Majorna

I nästan 200 år fanns ett vinddrivet sågverk beläget alldeles i närheten av nuvarande Carl Johans kyrka. Sågen har ägts av flera olika prominenta släkter och sysselsatte under sin storhetstid runt 250 personer. Idag är alla spår av verksamheten borta, undantaget Såggatan som fått sitt Läs mer …

Vädersågen

Vädersågen var en egendom som friköptes från Älvsborgs kungslaudgård år 1724. Köpare var Vilhelm von Utfall. Ägorna som då var på totalt 50 tunnland omfattade berget där Carl Johans kyrka står, delar av området där Fiskhamnen (andra delar är utfyllda områden av älven) och Hästhagen Läs mer …