Wilhelm von Utfall

Vilhelm Utfall föddes 1677-11-24 i Göteborg som son till Jacob Utfall och Maria Kuyhl. Handlande i nämnda stad. Rådman i Göteborg 1709-10-16 i sin faders ställe. Adlad 1716-08-25 jämte yngre brodern Christian von Utfall. Kommersepresident i samma stad 1716-12-22. Död ogift 1753-06-14 i Stockholm. Han var från 1711 delägare i Läs mer …

Vädersågen

Vädersågen var en egendom som friköptes från Älvsborgs kungslaudgård år 1724. Köpare var Vilhelm von Utfall. Ägorna som då var på totalt 50 tunnland omfattade berget där Carl Johans kyrka står, delar av området där Fiskhamnen (andra delar är utfyllda områden av älven) och Hästhagen Läs mer …

von Utfall 1509

Adliga ätten von Utfall nr 1509 † Adlad 1716-08-25 introd. 1719. Utdöd 1753-06-14. 1Sgn. TAB 1 Vilhelm Utfall, adlad von Utfall (son av Jakob Utfall, se adliga ätten von Utfall, B, Tab. 1), född 1677-11-24 i Göteborg. Handlande i nämnda stad. Rådman därst. 1709-10-16 i sin Läs mer …