Oscarsdal (Fredriksdal)

Landeri som låg på Stampen, då kallat Åkareheden, (12 roten 21). Arrenderades 1624-35 av Henrik Sahlefelt och kallades efter honom Sahlefelts land. Sahlefelt var också en arrendatorerna av Wahammarsäng (Stora Olskroken). År 1653 övertogs arrendet av ”Sahlefelts land” av Söffring Nilsson. Nilsson var handelsman i Läs mer …

Wilhelm von Utfall

Vilhelm Utfall föddes 1677-11-24 i Göteborg som son till Jacob Utfall och Maria Kuyhl. Handlande i nämnda stad. Rådman i Göteborg 1709-10-16 i sin faders ställe. Adlad 1716-08-25 jämte yngre brodern Christian von Utfall. Kommersepresident i samma stad 1716-12-22. Död ogift 1753-06-14 i Stockholm. Han var från 1711 delägare i Läs mer …

Stora Olskroken

Stora Olskroken (1624 då det redan var uttarrenderat benämndes det ”Wahammars äng”) kallades ett landeri (12:e roten 19) som låg där Olskrokstorget låg från början, dvs en bit väster om det nuvarande torget. Huvudbyggnaden låg precis på östra sidan av Gullbergsbron över Mölndalsån. Namnet Olskroken Läs mer …