Den nya egnahemsstaden i Kålltorp

Den planerade egnahemsstaden i Kålltorp har så tillvida skridit framåt som tomtindelning av området nu är verkställd, varjämte ritningar till de påtänkta egna hemmen föreligga i utarbetat skick.

Handelstidningen har varit i tillfälle att närmare taga del av planerna. Såsom vidstående karta visar ligger det nya egnahemsområdet i Kålltorp söder om Härlandavägen och stadens bostadspaviljonger. På kartan är området markerat med skuggning och synes längst ned i högra hörnet.

Såsom förut omtalats, då planen på egnahemskolonin uppstod, är det meningen att staden skall bygga en del av husen. Inalles kommer ett 30-tal byggnader på stadens lott. Dessa bli belägna närmast bostadspaviljongerna i kvarteren nr 5 Muraren, nr 6 Guldsmeden, nr 7 Tunnbindaren, nr 8 Kopparslagaren (1-5), nr 9 Bårdskäraren samt nr 11 Skinnaren (1-4 och 21). De övriga byggnaderna uppföras av enskilda.

Hustyperna äro enligt de upprättade ritningarne tre. Typ A. representerar en stuga om ett rum och kök i bottenvåningen och ett rum på vinden, typ B. representerar samma rumsantal och skiljer sig blott på några detaljer från A-typen. Typ C. slutligen omfattar fyra rum och kök. Två av rummen jämte köket ligga i nedre våningen, de två övriga rummen i övra.

Husen äro ungefär lika stora alla tre. Det ökade rumsantalet i C-typen vinnes alltså genom inskränkning av varje rums yta. Till det yttre äro byggnaderna enkla och utan onödiga linjer. Det är snarast den rena svenska stugan, som här blivit representerad.

Fr.o.m. den 27 i denna månad kunna hugade tomtspekulanter anmäla sig på fastighetskontoret. Särskilda blanketter för ändamålet finnas att avhämta där. Man har bett oss påpeka, att de som anmäla sig ännu inte kunna räkna med att alla få just de tomter de önska. Eftersom tre olika hustyper finnas att välja på, gäller det först att se, hur detta val utfaller. Av naturliga skäl måste man nämligen försöka ordna fördelningen av tomter så att de likartade hustyperna komma ihop.

Tomtpriset utgör sex kronor per kvm. Av köpeskillingen betalas 10 procent kontant och återstoden med skuldsedel, som intecknas i fastigheten. Om statslån kan erhållas vet man ännu inte. Följaktligen måste den som önskar bygga redan nu i sommar, anskaffa den del av byggnadskapitalet, som han ej kan bestrida med egna medel, genom lån i bank eller av enskilda.

Minst 2,000 kr. av byggnadskostnaderna böra bestridas med egna medel. Bygger man utan statslån måste men räkna med en betydligt större insats, sannolikt omkring 5- à 6,000 kr. Slutligen stadgas i bestämmelserna att inköpt tomt skall vara bebyggd senast ett år efter köpebrevets utfärdande. (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 juni 1923).  Texten hämtad från Göteborgs historia.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.