Kvarteret Borgaren

Kvarteret Borgaren, Torggatan-Kronhusgatan-Östra Hamngatan-Postgatan. Kvarteret ligger inom den del av staden som ursprungligen börjar bebyggas vid stadens anläggande på 1620-talet. Kvarteret har härjats av de stora stadsbränderna 1669 och 1746. På en karta från 1803 utgör en stor del av kvarteret trädgård till det Hallska Läs mer …

Ahrenbergska huset

Simon Elias  Ahrenberg, öppnade 1826 en handelsfirma i oansenligt stenhus på Hallska tomten i hörnet Torggatan/Sillgatan (Postgatan), vilket antagligen byggts av John Hall d. y. År 1887 övertog Ahrenbergska firman västra delen av Hallska tomten och 1902 revs det gamla huset och därefter byggdes ett nytt Läs mer …

Göteborgs största segelfartygsrederier 1869-1885

Under denna period på 1800-talet börjar ångfartygens segertåg på riktigt. J.G. Grönvall & Co (inklusive efterföljaren Rederi AB Göteborg) och James Dickson & Co som dominerade rederiverksamheten i Göteborg under tidigare delar av 1800-talet avvecklade helt sin verksamhet, inte bara rederiverksamheten utan allt. Detsamma gäller Läs mer …

Ramm om Th. Ahrenberg

Grundläggaren af denna rederiaffär, Theodor Ahrenberg, började redan tidigt, på 1850-talet, att utreda mindre segelfartyg och fortsatte med denna verksamhet äfven såsom delägare i handelsfirman A. T. Ahrenberg & Co., men ägnade sig från år 1874 uteslutande åt rederirörelsen under firma Th. Ahrenberg samt redde Läs mer …

Firma D.T. Ahrenberg

Denna firma, som för närvarande är en bland våra största kolonialvarufirmor, bildades år 1870 af D. T. Ahrenberg, son till den från äldre tider bekante A. T. Ahrenberg,  hvilken innehade en af de mest betydande speceriaffärerna å Torggatan i ”norra staden”. Efter inhämtad praktik i Läs mer …

Theodor Ahrenberg

Den förste redare, som uteslutande ägnade sig åt sjöfartsnäringen, var emellertid Th. Ahrenberg. Han hade visserligen börjat som köpman hos sin farbror, innehavaren av den gamla firman A. T. Ahrenberg & Co vid Torggatan, där han blev delägare, men 1872 utgick han ur firman och etablerade rederifirman Läs mer …

Familjen Ahrenberg

Ett av de äldsta köpmanshusen därstädes är det Ahrenbergska, som grundlades år 1826. Den Ahrenbergska familjens stamfäder härstamma från gården Arnebo på Inland, och gamle Simon Elias Ahrenberg, som blev den först bemärkte av släkten, hade god rot i den kundkrets, för vilken han öppnade Läs mer …

Teto Ahrenberg

Theodor August Ossian Ahrenberg, känd som Teto Ahrenberg, född 2 mars 1912 i Vasa församling i Göteborg, död 21 juni 1989 i Schweiz, var en svensk affärsman och konstsamlare. Ahrenberg växte upp i Göteborg och var son till skeppsredaren Ossian Ahrenberg och Naéma Wijkander som var Läs mer …

Ossian Ahrenberg

Ossian Theodor Ahrenberg, född 29 april 1877 i Göteborgs garnisons församling, död 9 augusti 1945 i Johannebergs församling, var en svensk skeppsredare och donator. Ossian Ahrenberg var son till skeppsredaren Theodor Ahrenberg och Hilda Pettersson. Från 1909 var han gift med Naëma Wijkander (1886–1962), dotter Läs mer …

Ahrenbergs

1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen med ångfartyg för vilka särskilda bolag bildades. År 1900 bestod flottan av Läs mer …