Ramm om Th. Ahrenberg

Grundläggaren af denna rederiaffär, Theodor Ahrenberg, började redan tidigt, på 1850-talet, att utreda mindre segelfartyg och fortsatte med denna verksamhet äfven såsom delägare i handelsfirman A. T. Ahrenberg & Co., men ägnade sig från år 1874 uteslutande åt rederirörelsen under firma Th. Ahrenberg samt redde Läs mer …

Theodor Ahrenberg

Den förste redare, som uteslutande ägnade sig åt sjöfartsnäringen, var emellertid Th. Ahrenberg. Han hade visserligen börjat som köpman hos sin farbror, innehavaren av den gamla firman A. T. Ahrenberg & Co vid Torggatan, där han blev delägare, men 1872 utgick han ur firman och etablerade rederifirman Läs mer …

Familjen Ahrenberg

Ett av de äldsta köpmanshusen därstädes är det Ahrenbergska, som grundlades år 1826. Den Ahrenbergska familjens stamfäder härstamma från gården Arnebo på Inland, och gamle Simon Elias Ahrenberg, som blev den först bemärkte av släkten, hade god rot i den kundkrets, för vilken han öppnade Läs mer …

Teto Ahrenberg

Theodor August Ossian Ahrenberg, känd som Teto Ahrenberg, född 2 mars 1912 i Vasa församling i Göteborg, död 21 juni 1989 i Schweiz, var en svensk affärsman och konstsamlare. Ahrenberg växte upp i Göteborg och var son till skeppsredaren Ossian Ahrenberg och Naéma Wijkander som var Läs mer …

Ahrenbergs

1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen med ångfartyg för vilka särskilda bolag bildades. År 1900 bestod flottan av Läs mer …