Djurgårdskyrkogården

Platsen för den nuvarande Djurgårdskyrkogården var en begravningsplats redan långt före den utvidgning som skedde 1799. Dess ålder uppskattas till motsvarande den gamla Varvskyrkan, vid dåvarande Gamla Varvet. Mark till en ny begravningsplats köptes in 1799 för en summa av 150 riksdaler banco av Carl Bagge. Kyrkogården Läs mer …

Mariebergs kyrkogård

1786 blev Mariebergsförsamlingen annex till Örgryte församling och i samband med detta anlades Mariebergs kyrkogård som stod klar 1787. Ett kyrkobygge planerades också men pengar saknades och en ”materialbod” på kyrkogården användes som kyrkolokal. På västra gaveln hade den ett lågt torn med två ringklockor. Läs mer …

Mosaiska begravningsplatsen

Göteborgs judiska församling bildades cirka 1780. Medlemmarna i församlingen bestod till stor del av viktiga nyckelpersoner i stadens kulturella liv, bland annat tillhörande familjerna Delbanco, Henriques och Salomon. År 1785 bodde 18 judiska personer i Göteborg. Begravningsplatsen på Stampen tillkom 1792, men den första synagogan uppfördes först i början Läs mer …

Stampens kyrkogård

1767 anlades en kyrkogård invid fattighuset. Den hette/kallades Fattighuskyrkogården eller St. Johannes kyrkogård och låg mitt för där spårvagnshållplatsen bakom det tidigare fattighuset återfinns idag. 1797 beslutades det att staden nya begravningsplats skulle anlägga på fattighusängen på Stampen. 1804 stod den nya begravningsplatsen klar. Stadsarkitekten Carl Läs mer …

Gamla begravningsplatsen

Gamla begravningsplatsen var Göteborgs första kyrkogård, belägen vid foten av Kvarnberget i centrala staden åren 1620–43. Det var i samband med omfattande utgrävningar av kvarteret Vadman från augusti 1979 till maj 1980 som begravningsplatsen påträffades. Anledningen till utgrävningen var att Göteborgs stads bostads AB planerade Läs mer …