Sankt Pauli barnhem

Sankt Pauli barnhem är en byggnad vid Falkgatan 5 i kvarteret Antilopen i stadsdelen Olskroken som ritades av Gustaf Ljungman. Uppfördes år 1913 för stiftelsen S:t Pauli barnhem. Den består av en våning och inredd vind och är uppförd i trä. Sankt Pauli barnhem öppnades Läs mer …

Ånässkolan

Ånässkolan började uppföras år 1902 i kvarteret Kamelen i Olskroken efter ritningar av Yngve Rasmussen. Den hette från början Redbergslids folkskola. Huvudbyggnaden har fyra våningar och ett mittparti med klocktorn och spira var klara 1903. Den är uppförd med fasader av gult maskinslaget tegel. Mittpartiet Läs mer …

Redbergsskolan

År 1879-81 uppfördes Redbergsskolan på adressen Örngatan 6 i kvarteret Gasellen i Olskroken intill Redbergsparken i Olskroken efter ritningar av Joachim Dähn som också var byggmästare. Huset byggdes i två våningar med flyglar i tre våningar och plåttak. Fasaden gjordes i rött tegel och mönstermurades Läs mer …

Quo Vadis / Östra Bio

Huset på Borgaregatan 20 i kvarteret Älgen, Olskroken, som redan tidigare inhyst en biografsalong byggdes 1911 om till en större biograf som fick namnet Quo Vadis. C. W. Nywallsson var fastighetsägare och den som fick tillstånd att bygga om huset. Planerna på en biograf möttes Läs mer …

Olskrokens Kinematograf

I början 1905 öppnade Olskrokens Kinematograf på Borgaregatan 20 i Olskroken, dvs hörnet Borgaregatan och Redbergsvägen i kvarteret Älgen. Själva huset byggdes 1886. Ägare av biografen var Anna C. Andersson. Hon var den andra kvinnan i Göteborg som drev en biografsalong och var dessutom pianist. Läs mer …

Redbergslids Missionskyrka

Den 16 november 1884 bildades Redbergslids missionsförening av personer som innan dess i vissa fall tillhört Evangeliska Missionsföreningen (Betlehemskyrkan) som på grund av avståndet från sin förra tillhörighet nu konstituerade sig som en egen fristående församling, med från början 69 medlemmar. Den förste ordföranden var Läs mer …

Nylöseskolan

Nylöseskolan uppfördes 1940 i kvarteret Storspiggen i Gamlestaden enligt ritningar av arkitekten R.O. Swensson. Den är byggd är i 3 våningar med fasader av gult tegel. Den har en lång huvudbyggnad och en kort flygel med en kraftigt avrundad fasad. Skolbyggnaden omges av flera fotbollsplaner Läs mer …

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond grundades genom en donation av Nils Troëdsson i hans testamente efter att han avlidit i slutet av 1965. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd åt vetenskaplig forskning och undervisning främja svensk skogshushållning samt utnyttjandet och förädlingen av svenska Läs mer …

Odinsskolan

Odinsskolan byggdes 1917 i kvarteret Herrevadsbro som skola för boende på Stampen. Den öppnades 1919. Skolan bedrevs i kommunal regi till 1960-talet. Mellan 1969 och 1974 låg Experimentgymnasiet (EG) i byggnaden. Experimentgymnasiet var en skola utan rektor, terminsbetyg och närvaroplikt. Carl Gustaf Sundén var dock Läs mer …