Sällskapet för bildande av småbarnsskolor

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg konstituerade sig den 26 juli 1839 och började sin verksamhet med inrättandet av en småbarnsskola i en hyrd lokal, som kunde rymma 60 barn. Läs mer …

Gerda Ekman

Gerda Ekman var gift med Gustaf Ekman (1858-1930) från den 8 januari 1885. De hade barnen Ingegärd Ekman (född 1885), Signhild Ekman (född 1887), Håkan Ekman (1889-1961), Leif Ekman (1893-1967), Sigurd Ekman (född 1894), Astrid Ekman (född 1901), samtliga födda i Carl Johans församling i Göteborg. Leif Läs mer …