Lilla Torget 3

Lilla Torget 3, gatuadress för ett hus som ligger i kvarteret Alströmer i Göteborgs stadskärna. Huset har också adressen Magasinsgatan 2. Det ligger i stadsdelen Inom Vallgraven. Det är ett kontorshus i tre våningar med överbyggd gård, slätputsade fasader och rusticerad bottenvåning. Nedgång till källaren är från gatan.

En äldre fastighetsbeteckning var tomten 46 i femte roten. Därefter var tomtbeteckningen 54:e kvarteret Alströmer nummer 7. Numera är fastighetsbeteckningen Inom Vallgraven 54:10.

En tidig ägare av  fastigheten var krögaren Metta Smitt (1631–1711), född Buhrman, omnämnd som ”Smittskan” i tomtöreslängderna och änka efter handelsmannen Bartolomeus Smitt. Bland ägarna efter henne märks bland annat John Wilson (Wilson & Hall) och Jonas Eriksson Malm.

Byggmästare för de trevånings stenhus, som uppfördes 1811, var Michael Bälkow. Byggherre för Lilla Torget 3 var handelsman Anders Björnberg. Byggnaden köptes dock redan 1813 av stadsmäklare Lars Peter Ström. Källaren mot torget användes redan då till ”Öl och Drickförsäljning”. Därefter ägdes fastigheten av familjen Melin, innan den såldes till stadsläkaren Christian Fredrik Ewert 1842.

En besiktning av byggnaderna vid Lilla Torget 3 utförd 1840 inför en konkursauktion beskriver ett grundmurat trevånings stenhus av murtegel, gathuset med en vinkelbyggnad mot gården, förmodligen västra och södra gårdsflygeln. Under byggnaden fanns en källare, som hade en utskänkningslokal. Gathuset och gårdsflyglarna inrymde bostadsrum, ett kassavalv, förstugor, en salubod, brygghus med spis och bakugn, en vagnbod och ett stall med fyra spiltor. Mot öster fanns ett grundmurat uthus, som var en våning högt, och innehöll en vedbod, tre avträden och en gödselkista.

1849 byggdes huset på och fasaden förändrades mot Magasinsgatan efter ritningar av Victor von Gegerfelt. Doktor Ewerts släktingar sålde huset 1899 till Brand- och Lifförsäkrings AB Skåne, som 1903 lät genomföra en ombyggnad då skyltfönstren togs upp. Under 1900-talet har byggnaden inrymt bland annat kontor och handelsfirmor.

Lilla Torget 3-6 år 1903

Lilla Torget 3-6 år 1903. Numrering från höger till vänster,

I samband med byggnadsminnesförklaringen 1979 genomfördes under åren 1979–86 en omfattande renovering och restaurering av byggnaden, som dessförinnan var rivningshotad och förfallen. Då överbyggdes bland annat gården med glastak och den ena källaren gjordes om till festlokal. Numera inrymmer byggnaderna kontor för skeppsmäkleriföretag på bottenvåningen och restaurangverksamhet i källaren.

Lilla Torget 4 och 3.

Lilla Torget 4 och 3 år 2015. Bild: Hesekiel. Licens: CC BY-SA 4.0

Text från Wikipedia.

Ett svar på ”Lilla Torget 3”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.