Skandinaviska Bankens hus

Huset på Västra Hamngatan 6 (hörnet Västra Hamngatan/Drottninggatan) som uppfördes i två etapper på 1880 och 1900-talen ritades av Axel Kumlien och Hjalmar Kumlien för Skandinaviska Kredit AB som köpte tomten år 1882. Banken flyttade in 1885 men huset var inte färdigbyggt förrän 1905. Banken som Läs mer …

Renströmska Bad- och tvättanstalten

Renströmska Bad- och tvättanstalten byggdes i kvarteret Översten i Haga efter att Sven Renström 1869 donerat medel till Göteborgs stad för ”befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården” till den Resntrömska fonden. Medel ur Renströmska fonden användes för att finansiera bygget. Byggnaden ritades av Axel Kumlien Läs mer …