Exercisheden

Exercisheden som i dagligt tal kallas Heden, är en öppen yta inom stadsdelen Heden i centrala Göteborg som avgränsas av Södra Vägen, Parkgatan, Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. Heden är ungefär 40 000 m² stor.

Heden har ingått i stadens donationsjord sedan 1621 men från tidigt 1700-tal började Göteborgs garnison att använda platsen som övningsområde. Detta vann hävd och kronan (staten) ansågs därmed ha fått dispositionsrätt till marken. Äganderätten till Exercisheden har dock hela tiden legat hos Göteborgs stad. Efter att staten beslutat att upprätta Göta artilleriregemente i Kviberg, ansåg man sig inte längre behöva Heden som exercisplats utan erbjöd staden att förvärva dispositionsrätten för 100 000 kronor (beloppet höjdes av riksdagen till 220 000 kronor, då man annars trodde att staden skulle göra för stora spekulationsvinster). År 1892 löste staden ut staten, men sökte aldrig lagfart på området vilket skedde först den 20 mars 1974. Förutom Exercisheden hade staten också dispositionsrätt till Kommendantsängen söder om Skansen Kronan. Inlösen omfattade båda områdena liksom garnisonens byggnader inom vallgraven och på Kungshöjd (Lilla Otterhällan).

Sveriges första hästkapplöpning enligt engelskt mönster gick av stapeln på Heden den 6 november 1810. Det var sammanlagt tre tävlingar på distansen en engelsk mil, där George Hebden vann två och Emanuel Norling vann den tredje. Hästkapplöpningar pågick intill 1892 då de flyttade till en ny hästkapplöpningsbana i Partille och därefter till Kviberg. Även andra idrotter har utövats flitigt på Heden.

Vid åtskilliga tillfällen framförde staten klagomål över att ”kreaturshanteringen” på Exercisheden innebar problem för militären. Därför förbjöds 1833 utsläppandet av kreatur då regementet exercerade där. Dessutom förbjöds all torvupptagning på heden. År 1847 förbjöds allt kreatursbete på heden.

Längst norrut på Exercisheden ligger sen 1867 Exercishuset (Göteborgs gymnastik- och exercisbyggnad), tidigare även kallat för Lindströmska gymnastikhuset, ritat av arkitekten Frans Jacob Heilborn och invigt den 8 december 1867 av grosshandlaren Julius Lindström. Idag används lokalen bland annat för bordtennis. 

På Heden spelades också Sveriges första officiella fotbollsmatch med brittiska regler år 1892 mellan Örgryte IS och IS Lyckans Soldater. Men den första fotbollsmatchen mellan två olika föreningar tycks ha spelats mer än 10 år tidigare, 1878, mellan Göteborgs BK (en avknoppning från Göteborgs Gymnastik Sällskap (GGS)) och ett lag bestående av gymnaster från Stockholms GF och Uppsala GF.

År 1871 var en stor utställning och möte, Trettonde allmänna svenska lantbruksmötet, förlagt till Heden. Själva mötet hölls i Schillerska skolan, nuvarande Gamla Högskolan, och var förenad med en konstutställning i Latinläroverkets stora sal. 

1891 hölls Industriutställningen. Ritningarna till utställningsbyggnaderna uppgjordes av arkitekten Adrian Peterson och byggnadsarbetet anförtroddes åt byggmästaren Abraham Pehrsson. I mars 1891 påbörjades den utmed Allén liggande huvudbyggnaden. En mycket uppmärksammad paviljong var nykterhetsvännernas, vilken uppförts i två våningar vid Sten Sturegatan snett emot Stora  industrihallen. Landeriet Katrinetorp användes som huvudrestaurang för utställningen.

1923 i samband med Jubileumsutställningen ägde Lantbruksutställningen och Trädgårdsutställningen rum på Exercisheden. I nordöstra hörnet på den plats där Katrinetorp legat uppfördes en mönstergård för jordbruksutställningen 1923. Den finns kvar än idag.

Exercisheden 1923 med Jubileumsutställningens byggnader utmärkta.
Exercisheden 1923 utan Jubileumsutställningens byggnader utmärkta.

Mellan 1905 och 1928 låg Göteborgs konserthus i västra delen av Exercisheden. Där ligger numera en parkeringsplats och en grusplan.

Exercisheden efter 1905 men innan 1928. Byggnaderna på Heden är från vänster Konserthuset med Dicksonska palatset snett bakom i mitten av bilden och Excercishuset till höger därom.

Den 24 juli 2008 tog Göran Johansson, ordförande i Göteborgs kommunstyrelse och GAIS-ordföranden Henry Ljung, de första spadtagen på Hedens bandybana, och den 7 december 2008 invigdes Arena Heden. Arena Heden fungerar även som skridskobana för allmänheten och som fotbollsplan på sommarhalvåret.

I nordvästra hörnet fanns under lång tid en bussterminal och en större parkeringsyta. Idag är de flesta busslinjerna bortflyttade och istället finns hållplatslägen på Södra vägen och Parkgatan. I nordöst finns rester av landeriet Katrinetorp. I det sydöstra hörnet ligger Hotell Liseberg Heden och mot parkeringen i söderkanten ligger en tillfällig förskolebyggnad.

Övriga ytor består av flera fotbollsplaner, varav fyra med konstgräs. Heden delas på mitten i en väst-östlig gång- och cykelbana som utgör en förlängning av Vasagatan i väster och Bohusgatan i öster.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.